Nedeľa 21. október 2018 | Meniny má Uršuľa › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

absorbancia

miera absorpcie žiarenia

absorbát

pohltená látka

absorbátor

látka pohlcujúca žiarenie

absorbent

látka objemovo pohlcujúca iné látky

absorbovať

pohlcovať, vstrebávať (absorbcia = pohlcovanie, vstrebávanie látok alebo energie)

absorpcia

objemové pohlcovanie, zoslabenie jednej látky v druhej; zoslabenie zvuku, elektromagnetického žiarenia

abštajg

slangový výraz pre hodinový hotel

abstencia

zdržanie sa možnosti využiť právo, najmä volebné

abstenovať

zdržať sa nejakej činnosti, výkonu práva

abstergencium

liek s mierne preháňajúcimi účinkami

abstinencia

zdržanlivosť od pôžitkov, napr. alkoholu; neúčasť na spoločenských akciách

abstinenčný syndróm

fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog

abstinent

človek zdržujúci sa určitých pôžitkov, najmä alkoholu

abstinovať

dodržiavať abstinenciu

abstrahovať

odvodzovať, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov

abstrakcia

myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam

abstrakt

súhrn, referát, synopsia, zhrnutie

abstraktivista

stúpenec abstraktivizmu

abstraktivizmus

umelecký smer vyzdvihujúci abstraktné prvky

abstraktno

abstraktný svet

abstraktný

pomyselný, odťažitý, obecný, neskutočný

abstraktum

abstraktné podstatné meno; abstraktný pojem

abstrúzny

nepochopiteľný, nejasný; ťažko zrozumiteľný

absurdita

nezmyselnosť; vnútorná rozporuplnosť, absurdnosť

absurdno

svet absurdných javov

absurdný

nezmyselný, hlúpy; nevhodný

absurdum

niečo nelogické, sporné, čo nemôže platiť súčasne

abúlia

chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť

abundancia

nadbytok, hojnosť

abundantný

hojný, bohatý, početný, vyskytujúci sa vo veľkom množstve

abuzér

človek závislý na alkohole, cigaretách, liekoch, drogách alebo iných návykových látkach

abúzus

zneužitie, zneužívanie, nadmerné užívanie

abvolt

jednotka pre napätie, značka aV

abwehr

nemecká vojenská rozviedka a kontrarozviedka od roku 1935

abysál

dno oceána v hĺbke od 2 do 6 kilometrov

abysálny

žijúci vo veľkých hĺbkach morí, hlbinný

acapu

ťažké a tvrdé hnedé drevo z tropického stromu z Brazílie

accelerando

hudobný výraz pre postupne zrýchlovať, stále rýchlejšie

accentato

- v hudbe: dôrazne

acetál

zlúčenina vytvorená reakciou aldehydu a alkoholu

acetaldehyd

aldehyd používaný na výrobu kyseliny octovej

acetamid

amid kyseliny octovej

acetát

octan, soľ alebo ester kyseliny octovej

acetoín

kvapalina vznikajúca pri kvasení

acetol

bezfarebná kvapalina vznikajúca oxidáciou propylénglykolu

acetometer

prístroj na určovanie obsahu kyseliny octovej v octoch

acetón

bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)

acetonémia

prítomnosť acetónu v krvi

acetonitril

nitril kyseliny octovej, bezfarebná kvapalina

acetonúria

ketonúria, vylučovanie ketónov – acetónu – močom

Počet slov pod písmenom A: 2280
stránky dotazu: 46 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46 Ďalšia

counter