Pondelok 10. december 2018 | Meniny má Radúz › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

adoptant

osvojiteľ

adoptát

osvojenec

adoptívny

prijímajúci niekoho cudzieho za vlastného; prijatý za vlastného

adoptovať

osvojiť si cudzie dieťa, prijať ho za vlastné

adorácia

zbožné uctievanie, zbožňovanie

adorovať

zbožne uctievať, zbožňovať, vzývať

adovať

chemicky zlučovať, spojovať, viazať

adrenalektómia

chirurgické odstránenie nadobličky

adrenalín

hormón v dreni nadobličiek, vyrába sa aj umelo ako liek na reguláciu krvného tlaku; epinerfin

adrenalinémia

nárast hladiny adrenalínu v krvi

adrenálny

nadchádzajúci sa pri obličke; týkajúci sa nadobličky

adrenolytikum

liek znižujúci napätie sympatika prostredníctvom látky pôsobiacej proti adrenalínu

adresa

miesto dodania s menom osoby alebo organizácie; vo výpočtovej technike odkaz na pamäťové miesto alebo zdroj dát

adresár

zoznam mien a adries osôb, podnikov, organizácií a pod.; zoznam adries v počítačovom programe, ktoré boli použité na odkazy

adresát

osoba, ktorej je určená zásielka; príjemca správy, oznámenia a pod.

adresný

určený konkrétnemu adresátovi, konkrétnej osobe, firme a pod.

adsorbát

pohlcovaná látka

adsorbcia

schopnosť látok viazať na svojom povrchu iné pevné a plynné látky; povrchové pohlcovanie

adsorbent

nerozpustná látka povrchovo pohlcujúca plyny alebo kvapaliny

adsorbér

zariadenie na pohlcovanie pár alebo plynov

adsorbovať

viazať alebo pohlcovať iné látky

adsorpcia

schopnosť látok viazať na svojom povrchu iné pevné a plynné látky; povrchové pohlcovanie; viazanie látok na časticiach pôdy

adspekcia

vyšetrenie zrakom

adstrát

jazyk vytvorený spojením dvoch jazykov, z ktorých ani jeden nezanikol

adstringentný

sťahujúci, zvierajúci

adulár

priehľadná odroda ortoklasu

adulterácia

falšovanie, napr. mincí alebo rukopisu

adultný

zrelý, dospelý

adut

tromf v kartách

advekcia

prenos, premiestenie danej veličiny prúdením v atmosfére

advent

v katolíckom cirkevnom roku štvortýždňové obdobie pred Vianocami; v prenesenom zmysle čas očakávaní a nádeje; príchod

adventista

člen kresťanského spoločenstva, ktoré očakáva druhý príchod Ježiša Krista

adventívny

predvianočný; zanesený z iného miesta, vyskytujúci sa na neobvyklom mieste; prídavný, náhodný, náhradný

adventizmus

kresťanské hnutie veriace v nový príchod Ježiša Krista

adventný

predvianočný

adverbálny

závislý na slovese

adverbializácia

transformácia slova k príslovkám

adverbializovať

meniť na príslovku

adverbium

príslovka, slovný druh určujúci vzťahy medzi slovesnými dejmi

adverzatívny

v jazykovede odporovací diabla; obhajca zlej veci

advocatus diaboli

ustanovený odporca pri katolíckom svätorečení, advokát

advokácia

inštitúcia poskytujúca právnu pomoc, právne zastúpenie; obhajoba, presadzovanie niečoho; činnosť advokáta

advokát

právnik poskytujúci právnu pomoc; obhajca, zástanca

advokátsky

týkajúci sa advokáta a jeho činnosti

adware

akákoľvek programová aplikácia, v ktorej sa počas používania programu zobrazujú reklamy

adynamia

zoslabenie životne dôležitých orgánov

aedelost

vo Švédsku vyrábaný plesňový syr

aeón

dlhé obdobie dejín; vek, éra

aerácia

vetranie, prevetrávanie, prevzdušňovanie

aerátor

prevzdušňovacie zariadenie

Počet slov pod písmenom A: 2280
stránky dotazu: 46 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46 Ďalšia

counter