Nedeľa 28. február 2021 | Meniny má Zlatica › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ab

initio od začiatku

ab origine

od počiatku; pôvodom

ab ovo

od začiatku, od vajca

abaka

tzv. manilské konope, textilná surovina z vlákien filipínskeho banánovníka

abakteriálny

ktorý je alebo prebieha bez účasti baktérií

abakus

doska na hlavici stĺpa; staroveká počítacia tabuľka, počítadlo

abandon

vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu

abandonovať

prenechať štátu dovážaný tovar namiesto úhrady cla

abatiša

predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi

abaton

nezasväteným neprístupná časť chrámového areálu

abaxiálny

odvrátený od stonky, od osi

abázia

neschopnosť chodiť

abažúr

tienidlo na lampu; šikmé okno pod stropom

abbé

kňazský titul vo Fra., duchovný bez cirkevného úradu; označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách

abcoulomb

jednotka pre elektrický náboj, značka aC

abd

v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských

abdikácia

vzdanie sa štátnej funkcie, úradu a pod.

abdikovať

vzdať sa trónu, vysokej funkcie či úradu

abdómen

brucho; zadoček hmyzu

abdominálny

brušný

abdukcia

odtiahnutie, napr. paže od tela; odchýlenie, upaženie

aberácia

odchýlka od normálneho stavu organizmu; chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením; omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu; chromozómová mutácia

abgébovať sa

špiniť sa s niekým; strácať čas zbytočným konaním

abiogenéza

samoplodenie, nesprávna predstava o vzniku života z neživého

abiogénny

bez účasti živých organizmov

abionóza

fyzikálnymi a chemickými vplyvmi vyvolaná chyba rastlín

abiotický

neživý, neschopný života; týkajúci sa anorganickej zložky prírody

abiturient

absolvent školy; študent krátko pred a po záverečnej skúške

abjudikácia

odmietnutie žaloby súdom; rozhodnutie súdu

abjurácia

verejné zrieknutie sa viery alebo učenia pod prísahou; krivá prísaha

ablácia

odnos sypkých zemín vetrom; povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca; chirurgický zákrok na povrchu tela; patologické odlúpnutie

ablaktácia

odstavenie mláďaťa; spôsob šľachtenia rastlín

ablatív

6. pád skloňovania, vyjadrujúci odluku, východisko deja

ablaut

striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom

ablefária

chýbanie rias, mihalníc

ablegácia

vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia

abnormalita

nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť, odlišný

abnormný

abnormálny

abolícia

zrušenie zákona; zastavenie súdneho konania udelením milosti

abolicionista

stúpenec abolicionizmu

abolicionizmus

hnutie za zrušenie zákona; hnutie za zrušenie otroctva v USA začiatkom 19. storočia; hnutie za zrušenie trestu smrti

abonent

predplatiteľ, napr. novín či koncertov

abonentka

preukážka predplatiteľa

abonnement

predplatné, subskripcia

abonovať

predplácať si

abordáž

uviazanie lode u brehu; zrážka lodí; spôsob boja na mori, pri ktorom sa nepriateľské lode spojili a začal sa boj muža proti mužovi

aborigén

domorodec, pôvodný obyvateľ

abortácia

zakrpatenie, chradnutie

abortér

kto vykonáva potraty

abortívny

spôsobujúci potrat; zakrpatený nedostatočne vyvinutý

Počet slov pod písmenom AB: 120
stránky dotazu: 3 | 1 ... 1 2 3 ... 3 Ďalšia

counter