Nedeľa 28. február 2021 | Meniny má Zlatica › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

aedelost

vo Švédsku vyrábaný plesňový syr

aeón

dlhé obdobie dejín; vek, éra

aerácia

vetranie, prevetrávanie, prevzdušňovanie

aerátor

prevzdušňovacie zariadenie

aero

lietadlo, aeroplán

aero

prvá časť zložených slov majúca význam vzduch alebo lietadlo

aeróbia

športové náčinie, lietajúci plastový krúžok

aerobik

sústava telesných cvičení pri hudbe posilňujúcich obehový, dýchací a srdcovo-cievny systém

aerobiont

organizmus vyžadujúci pre svoju existenciu atmosferický kyslík

aerobióza

život v prostredí kyslíka

aeróbny

vyžadujúci k životu kyslík

aerodróm

letisko, spravidla vojenské

aerodyn

lietadlo ťažšie ako vzduch, napr. vrtuľník alebo lietadlo

aerodynamický

prúdnicový, prekonávajúci odpor vzduchu; týkajúci sa aerodynamiky

aerodynamika

náuka o pohybe plynov a pohybe pevných telies v plynoch

aeroembolizmus

nežiadúce príznaky vyvolané rýchlym znížením tlaku vzduchu

aerofágia

neúmerné hltanie vzduchu pri jedle alebo pití

aerofilatelia

zostavovanie zbierok známok s tematikou leteckej pošty

aerofilter

filter na čistenie odpadových vôd

aerofóbia

chorobný strach z prievanu

aerofón

vzduchový hudobný nástroj

aerofotografia

letecká fotografia, snímky z lietadla

aerofyt

rastlina s asimiláciou závislou na vzdušnom prostredí

aerogén

vzácny, tzv. inertný plyn (zo skupiny hélium, neón, kryptón, xenón, radón)

aerogeológia

geologický prieskum terénu na základe leteckých fotografií

aerogram

letecká listová zásielka

aerohydrodynamika

náuka o prúdení tekutín na základe aerodynamiky a hydrodynamiky

aeroklub

združenie záujemcov o letectvo a parašutizmus

aerolínie

podniky zabezpečujúce leteckú prepravu osôb a tovaru

aerológia

náuka o fyzikálnych dejoch vo vyšších vrstvách atmosféry, najmä v troposfére

aeromagnetický

letecky moniturujúci geomagnetizmus mechaniky plynov

aeromechanika

náuka o rovnováhe a pohybe plynov a pár, o zákonoch

aeronautika

letectvo, vzduchoplavba

aeronivelácia

určovanie výšky leteckou fotogrametriou

aeronómia

náuka o horných vrstvách astmosféry so silnou disociáciou a ionizáciou

aerootitída

poškodenie stredného ucha spôsobené zmenou tlaku

aeropauza

časť horných vrstiev atmosféry, kde nie je možné lietať

aeroplán

lietadlo ťažšie ako vzduch s krídlami plniacimi funkciu nosných plôch

aeroplanktón

drobné častice voľne sa pohybujúce vo vzduchu

aeropónia

pestovanie rastlín bez pôdy

aeroport

letisko

aerosalón

medzinárodná výstava lietadiel a leteckej techniky

aerosol

plyn s rozptýlenými nepatrnými časticami hmoty, ktoré sa prakticky neusadzujú

aerostat

lietadlo ľahšie ako vzduch, napr. vzducholoď alebo balón

aerostatika

náuka o rovnováhe plynov a telies v plynoch

aeroterapia

liečba vzduchom

aerotriangulácia

triangulácia s využitím leteckých snímkov

Počet slov pod písmenom AE: 47
stránky dotazu: 1 | 1 ... 1 ... 1

counter