Pondelok 12. apríl 2021 | Meniny má Estera › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

akácia

tropický krík alebo strom rodu Acacia, z ktorého výlučkov sa vyrába lepidlo známe ako arabská guma

akadémia

starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna; vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu; verejné vystúpenie s umeleckým programom

akademický

týkajúci sa akadémie; školský; učený, majúci vzdelanie z umeleckej akadémie (napr. akademický sochár); triezvy; čisto teoretický, vzdialený skutočnému životu

akademik

člen akadémie vied alebo umení; najvyššia vedecká hodnosť

akademizmus

strohý, triezvy ráz, spôsob a forma prejavu; konzervatívna umelecká metóda riadiaca sa určitými normami; v architektúre smer riadiaci sa tradičnými vzormi

akalkúlia

strata schopnosti počítať

akant

rod tropických a subtropických rastlín; dekoratívna výzdoba hlavice antických stĺpov v podobe listu akantu

akantit

sulfid strieborný; odroda argentitu, čierne sfarbený nerast

akantóm

ohraničené bujnenie kože

akantóza

zhrubnutie pokožky v dôsledku rastu epidermy do hĺbky

akapnia

nadmerné zníženie oxidu uhličitého v krvi

akarinóza

kožná choroba spôsobená roztočmi, napr. svrab; kučeravosť viniča; ochorenie včiel spôsobené roztočmi

akarológ

odborník v akarológii, znalec života roztočov

akarológia

náuka o roztočoch, súčasť biológie

akatafázia

chorobná neschopnosť usporiadať slová do viet

akatalektický

neúplný

akatízia

chorobná neposednosť, hyperaktivita

akawi

druh syra v slanom náleve

akcelerácia

zrýchlenie, urýchlenie; zvýšenie rýchlosti motocykla alebo automobilu za určitý čas

akcelerátor

časť motorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosť motora, súčasť karburátora („plynový pedál“); urýchľovač; koeficient vyjadrujúci vplyv nárastu dopytu po tovare na rast dopytu po investíciach

akcelerograf

prístroj registrujúci údaje o zrýchlení pohybu, akcelerometer

akcent

prízvuk, dôraz; znamienko prízvuku; spôsob výslovnosti, svojráznosť v rečovom prejave, najmä pri používaní nárečia

akcentológia

náuka o prízvuku

akcentovať

zdôrazňovať, vyzdvihovať význam niečoho, prízvukovať

akceptabilný

prijateľný, vyhovujúci

akceptant

príjemca cudzej zmenky

akceptor

atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice; porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti

akceptovať

prijať, súhlasiť s niečím alebo niekým

akcesia

prístup k už uzavretej zmluve; prírastok knižnice; pripojenie územia

akcesoria

nerast vyskytujúci sa v nepatrnom množstve vo vyvrelej hornine a nevplyvňujúci jej klasifikáciu

akcesorický

vedľajší, prídavný, nepodstatný

akcesórny

sprievodný, vedľajší

akcia

cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti; jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho; vo fyzike pôsobenie

akcidencia

niečo náhodné, nepodstatné, vedľajšie; prechodný, pominuteľný jav; príležitostná tlačovina, napríklad parte, letáky, navštívenky, svadobné oznámenia

akcidenčný

vedľajší, mimoriadny, príležitostný

akcidens

nepodstatné, nepatriace k podstate; dočasné, menlivé

akcident

nehoda; nepredvídaná udalosť, náhla príhoda

akcidentála

znamienko pre zníženie alebo zvýšenie tónu; znamienko rušiace predznamenanie

akcidentálny

náhodný, nepodstatný, vedľajší

akcionár

majiteľ akcie, podielnik akciovej spoločnosti

akciová spoločnosť

podnik, ktorého kapitál je tvorený vkladmi účastníkov, akcionárov; akciovka

akciovka

akciová spoločnosť

akčný

činný, výkonný; vzťahujúci sa na činnosť alebo jednanie

akčný prúd

elektrický prúd vznikajúci pri podráždení svalov alebo nervov, využíva sa pri vyšetrovaní činnosti srdca a iných orgánov

akčný rádius

krajná medza účinnosti, napr. doletu lietadla bez doplnenia pohonných látok

aker

stará plošná jednotka v anglosaských krajinách, značka ac

akinakes

krátky bronzový alebo železný meč Skýtov a Sarmatov

akineta

nedeliaca sa bunka

akinéza

nehybnosť živočíchov pri hroziacom nebezpečí; neschopnosť pohybovať končatinami

aklamácia

verejné hlasovanie zdvihnutím ruky; verejný prejav súhlasu; hlasité pozdravovanie

Počet slov pod písmenom AK: 178
stránky dotazu: 4 | 1 ... 1 2 3 4 ... 4 Ďalšia

counter