Sobota 10. apríl 2021 | Meniny má Igor › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

al corso

v bežnom kurze

al pari

zhoda medzi kurzovou a menovitou hodnotou cenného papiera

al secco

maľba na suchej omietke steny

ala

miestnosť na vítanie hostí v domoch antického Ríma

alabandín

sulfid mangánu, nerast čiernej farby, mangánová ruda

alabaster

priesvitná forma sádrovca

alain

kyselina olejová, oleín

alaktit

arzeničnan mangánu, vzácny nerast

alália

chyba reči

alália mentálna

chorobný strach pred hovorením

alamosit

kremičitan olovnatý, vzácny nerast

alarm

poplach; prístroj na vyvolanie poplachu v budovách, automobiloch a pod.

alarmovať

vyvolávať poplach, alarmom volať bezpečnostné služby

alárny

krídlový, týkajúci sa krídla

alba

dlhá biela košeľa kňazov; druh stredovekej milostnej básne

albanista

odborník v albanistike

albanistika

výskum dejín, jazyka a kultúry albánskeho národa

albano

vyznačenie veslárskych závodných tratí bójami

albatros

čajke podobný veľký morský vták

albedo

odrážavosť difúzne odrážajúcej matnej plochy; miera schopnosti určitých častí povrchu Zeme odrážať žiarenie; biela časť kôry citrusových plodov

albín

človek alebo živočích s nedostatkom kožného farbiva v pokožke, vlasoch a dúhovke

albinizmus

čiastočný alebo úplný vrodený nedostatok pigmentu v pokožke zvierat aj ľudí; nedostatok chlorofylu v rastlinách

albit

kremičitan hlinitosodný, nerast zo skupiny živcov

album

kniha so zbierkou fotografií, známok a pod.; výber obrazov, básní, hudobných skladieb vydaný v podobe zošita alebo knihy

albumen

lepkavá tekutina obsahujúca bielkoviny, bielok

albumín

vo vode rozpustná bielkovina tkanív živočíšnych a niektorých rastlinných organizmov

albuminát

soľ albumína

albuminóza

látka vzniknutá štiepením bielkovín

albuminúria

vylučovanie bielkovín močom, proteinúria

alcazar

pôvodne maurský opevnený palác, neskôr názov španielskeho panovníckeho sídla

alchemilka

rastlina z rodu Alchemilla, ktorá rastie na trávnatých porastoch

alchýmia

stredoveká primitívna až špekulatívna chémia, pokusy o výrobu zlata z menejcenných kovov

aldehydy

organické zlúčeniny vznikajúce oxidáciou alebo dehydrogenáciou primárnych alkoholov

aldoly

organické zlúčeniny vznikajúce kondenzáciou dvoch molekúl aldehydu

aldosterón

hormón produkovaný nadobličkami, reguluje látkovú premenu minerálov

aldóza

cukor s aldehydovou skupinou v molekule

aldrín

druh pesticídu, používaný na hubenie škodcov

alea iacta est

kocky sú hodené; výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“

aleatorika

kompozičná hudobná technika využívajúca prvky neistoty a náhodnosti

aleatórny

odvážny; zo zmlúv taká, ktorej plnenie závisí od náhody

alef

prvé písmeno hebrejskej abecedy; označenie kardinálnych čísiel v teórii množín

alegácia

citovanie zo zákona, z listín

alegát

doslovný citát z listiny alebo zákona

alegória

inotaj, symbolické, obrazné vyjadrenie

alegorický

inotajový, obrazný, symbolický

alegorizácia

zobrazovanie, vyjadrovanie alegórií

alegorizovať

zobrazovať, vyjadrovať pomocou alegórie

aleja

stromoradie; cesta po oboch stranách vysadená stromami

alela

dedičný základ znaku, jedna z viacerých alternatívnych foriem génu

alelopatia

nepriaznivé pôsobenie jednej rastliny na druhú produktmi látkovej výmeny

Počet slov pod písmenom AL: 245
stránky dotazu: 5 | 1 ... 1 2 3 4 5 ... 5 Ďalšia

counter