Nedeľa 28. február 2021 | Meniny má Zlatica › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

amabile

v hudbe: nežne, ľúbezne, sladko

amadína

malý austrálsky alebo africký vták s pestrým perím a hrubým zobákom

amalgám

roztok kovu v ortuti, používa sa v stomatológii; nerast nachádzajúci sa v rudách striebra a ortuti

amalgamovať

spájať kov s ortuťou; pokrývať amalgámom

amanitín

jedovatá látka v muchotrávke zelenej

amant

slangový výraz pre milenca

amanuensis

kedysi nižsí súdny úradník

amara

horké lieky na povzbudenie chute do jedla

amarantit

vodnatý síran železa, nerast červenej farby

amarelka

druh čerešne s plodmi kyslastej chuti

amarilitit

vodnatý síran železa a sodíka

amarylka

subtropická rastlina s ľaliovitými kvetmi, u nás známa ako izbový kvet

amatér

človek pestujúci vedu, šport, umenie a pod. zo záľuby, opak profesionála

amaterizmus

vykonávanie niečoho zo záľuby, nie z povolania, amatérstvo; profesionálna nespôsobilosť k vykonávanej činnosti, neschopnosť

amatérsky

ochotnícky, neprofesionálny

amauróza

nezvratná strata zraku, slepota

amazonit

odroda draselného živca, amazónsky kameň

amazonka

bojovná, statočná žena; mužatka

ambaláž

obal, balenie

ambasáda

veľvyslanectvo

ambasádor

veľvyslanec

ambažúra

v hudbe: nátisk; chuť piť; dobrá nálada

ambícia

ctižiadosť, snaha vyniknúť; veľkorysé plány

ambiciózny

usilujúci sa vyniknúť, ctižiadostivý

ambidextria

nevyvinuté alebo chýbajúce prednostné používanie jedného z párových orgánov tela, najmä ruky

ambient

prostredie; syntezátorová hudba využívajúca prírodné alebo technické zvuky

ambiguita

dvojzmyselnosť, dvojznačnosť, neurčitosť

ambiofónia

používanie elektroakustických zariadení v akustických priestoroch; prenos priestorovej informácie z poľa odrazených vĺn v priestore

ambiopia

chyba zraku spočívajúca v dvojitom videní, diplopia

ambit

krytá chodba okolo nádvoria kláštora, zámku a pod.

ambitus

rozsah hlasu alebo hudobného nástroja, tónový rozsah melódie

ambivalencia

dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť; chorobná nerozhodnosť; zmiešanosť citov

ambivalentný

reagujúci v protichodných citových alebo vôľových postojoch vzhľadom na určitú osobu alebo predmet; orientovaný na dve strany; nerozhodný

amblyakúzia

oslabený sluch, nedoslýchavosť

amblyopia

tupozrakosť, zníženie zrakovej ostrosti

ambo

kazateľňa starokresťanského chrámu; v staršej lotérii výhra na dve čísla; dvojitá kontra v kartovej hre

ambona

vyvýšené miesto, rečnícka tribúna v starých kresťanských chrámoch

ambra

voskovitý výlučok veľryby využívaný pre svoju špecifickú vôňu v kozmetickom priemysle; fosílna živica z treťohorných ihličnatých stromov; skorá odroda zemiakov

ambrit

fosílna živica

ambroid

umelý jantár

ambrózia

pokrm olympských bohov; rod dvojklíčnolistových rastlín z čeľade astrovitých

ambulancia

sanitka; oddelenie nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia, kam pacienti dochádzajú

ambulantný

pojazdný, sťahovavý; liečený v ambulantnom oddelení

ambulatórium

zdravotnícke zariadenie alebo stredisko pre pacientov schopných chôdze

améba

meňavka, prvok premenlivého tvaru

amébocyt

pohyblivá bunka húb

amélia

vrodené nevyvinutie končatín

amen

hebrejský výraz „staň sa, tak nech sa stane“; naozaj, isto; zakončenie modlitby, koniec

amencia

porucha vedomia prejavujúca sa stratou orientácie

amenorea

nedostavenie sa menštruácie

Počet slov pod písmenom AM: 140
stránky dotazu: 3 | 1 ... 1 2 3 ... 3 Ďalšia

counter