Pondelok 19. august 2019 | Meniny má Lýdia › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

american blue

označenie syrov typu rokfort v niektorých štátoch USA

amerícium

kovový rádioaktívny prvok, značka Am

amerika

slangový výraz pre výrobok vyrobený v Amerike, napr. cigarety

amerikán

človek, ktorý odišiel za prácou do Ameriky; krasokorčuliarska figúra prti jazde dozadu

amerikanista

odborník v amerikanistike

amerikanistika

výskum jazykov, kultúry, dejín, literatúry a spôsobu života obyvateľov Ameriky

amerikanizácia

poameričťovanie; preberanie a podriaďovanie sa politickému, kultúrnemu a ekonomickému vplyvu USA

amerikanizmus

americký spôsob života; jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny

ametropia

chyba lomivosti oka

ametyst

polodrahokam, fialový kremeň

amfetamín

prostriedok proti únave, benzedrín

amfíbia

obojživelník, vozidlo schopné jazdy po súši aj plavby na vode, lietadlo schopné pristávať aj na vode

amfibický

obojživelný, schopný života alebo pohybu na súši aj na vode

amfibiont

rastlinný alebo živočíšny obojživelný organizmus

amfibol

skupina horninotvorných kremičitanov

amfibólia

mnohoznačnosť alebo dvojzmyselnosť slov vznikajúca zámenou slov rovnakého znenia, ale rôzneho významu; logická chyba vyplývajúca z dvojzmyselnosti

amfibolit

hornina zložená z amfibolu a plagioklasy

amfibolovec

hlbinná hornina zložená najmä z amfibolu

amfibrach

trojslabičná stopa s neprízvučnou, prízvučnou a neprízvučnou slabikou

amfigónia

pohlavné rozmnožovanie, splývanie pohlavných buniek

amfimixia

pohlavné rozmnožovanie založené na spojení gamét jedincov opačného pohlavia

amfión

obojetný ión, elektricky neutrálna častica nesúca kladný aj záporný elektrický náboj

amfiteáter

kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov; spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru; polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom

amfolyt

látka s kyslými aj zásaditými vlastnosťami

amfora

dvojuchá staroveká nádoba vajcovitého tvaru; jednotka objemu v antickom Ríme

amfoterita

vlastnosť, ktorá umožňuje látke správať sa ako zásada aj ako kyselina

amfotérny

dvojstranný, obojaký, prejavujúci sa vo dvoch podobách

amid

organická aj anorganická zlúčenina obsahujúca aminoskupinu, NH2, dusíkatý derivát organických kyselín

amidol

derivát fenolu

amidopyrín

liek zmierňujúci horúčku a bolesti

amík

slangové označenie Američana

amimia

strata mimických pohybov pri duševnej poruche

amín

derivát amoniaku

aminácia

zavedenie aminoskupiny do molekuly organickej zlúčeniny

aminokyselina

karboxylová skupina s jednou alebo dvomi aminoskupinami, stavebná jednotka bielkovín

aminoplast

plastická látka z polykondenzačných produktov formaldehydu s močovinou alebo jej derivátmi

aminoskupina

dusíkatá atómová skupina pre amíny

amiš

príslušníkov americkej odnože sekty anabaptistov, novokrstencov

amitóza

priame delenie bunky

amixia

nepohlavné množenie organizmu, bez oplodnenia

amnestia

hromadné odpustenie trestného stíhania alebo trestu milosťou udelenou hlavou štátu

amnestia daňová

jednorazové odpustenie daňových nedoplatkov

amnézia

chorobná strata pamäti pri duševných chorobách alebo po úraze hlavy

amniocentéza

vyšetrenie plodovej vody v tehotenstve

amnión

vnútorný plodový obal, obal zárodku, ovčia blana

amnioskopia

vyšetrovacia metóda na určenie stupňa ohrozenia plodu v neskorom tehotenstve

amok

tropické šialenstvo, zúrivosť

amoniak

čpavok, bezfarebný zapáchajúci plyn

amonifikácia

baktériami vyvolaný rozklad organických látok sprevádzaný uvoľňovaním amoniaku

amonit

druh vyhynutých hlavonožcov

Počet slov pod písmenom AM: 140
stránky dotazu: 3 | Predošlá 1 ... 1 2 3 ... 3 Ďalšia

counter