Nedeľa 28. február 2021 | Meniny má Zlatica › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

an sich

nemecky o sebe; vec sama, ako taká

ana partes aequales

rovným dielom (používa sa na receptoch)

anabaptista

novokrstenec, stúpenec anabaptizmu

anabaptizmus

novokrstenectvo, učenie odmietajúce krst detí

anabáza

návrat veľkých vojenských jednotiek do vlasti za súčasných bojov; komplikované vyjednávanie, putovanie

anabióza

skrytá forma života pri prežívaní v nepriaznivých podmienkach, maximálne obmedzenie životných procesov

anabolikum

látka podobná mužským pohlavným hormónom, zvyšujúca tvorbu svalstva

anabolizmus

premena jednoduchších látok v živom organizme na zložitejšie

anachoréta

pustovník

anachronický

nemoderný, zastaralý, nevhodný do súčasnosti

anachronizmus

čo odporuje danej dobe, čo je zastaralé, časovo nevhodné; kladenie osoby, javu alebo udalosti do inej doby než patrí; prežitok

anacidita

nedostatok kyseliny

anacionalizmus

ľahostajnosť k vlastnému národu, k svojmu pôvodu, opak nacionalizmu

anadróma

presúvanie sa rýb z mora do rieky, aby sa v nej mohli neresiť

anaerobióza

schopnosť organizmu žiť bez kyslíka

anaerobný

nevyžadujúci pre svoj život kyslík

anafáza

tretia fáza nepriameho delenie bunkového jadra

anafora

opakovanie toho istého slova na začiatku následných veršov

anafrodízia

veľký nedostatok sexuality, pohlavného cítenia; frigidita

anafrodiziakum

liek znižujúci pohlavný pud

anafylaktický

vzťahujúci sa k anafylaxii, podmienený anafylaxiou

anafylaxia

druh alergie, precitlivelosti na cudzorodú bielkovinu

anaglyf

stereoskopické zobrazenie; polovypuklé sochárske dielo; metóda rozmnožovania stereoskopických obrazov tlačou; vytváranie stereoskopického modelu

anagram

zámena slabík alebo písmen v slovách za účelom vytvorenia nových slov (lampa – palma a pod.), prešmyčka

anagramonym

pseudonym na základe anagramu vytvorený z osobného mena prešmyčkou

anaklitická depresia

depresia detí oddelených od matky

anakolut

vybočenie z vetnej väzby

anakonda

juhoamerický veľhad

anakreontika

básnický štýl vyzdvihujúci lásku a víno

anakúzia

nedostatočný sluch, hluchota

anál

konečník; súlož do konečníka

analcím

vodnatý hlinitokremičitan sodný, nerast

analektá

výber zo slovesných diel, zbierka básní

analeptikum

látka povzbudzujúca činnosť dýchacieho ústrojenstva, srdca a iných životne dôležitých orgánov

analfabetický

hlúpy, nevzdelaný

analgetický

utišujúci bolesť

analgetiká

lieky proti bolesti, ktoré však neodstraňujú jej príčinu; nepotláčajú bdelosť chorého

analista

kronikár, autor análov

analistika

podávanie historických skutočností v chronologickom poradí

análny

konečníkový

analógia

zhoda, obdoba, pripodobnenie; zhoda základných matematických rovníc, opisujúcich dva vzájomne nezávislé fyzikálne javy; použitie právnej normy pre podobný prípad, ktorý ešte nie je upravený právnou normou

analogický

podobný, zodpovedajúci

analogizovať

vytvoriť analógiu

analogon

analogický jav, predmet; ideálny adekvátny pojem, popis, teória

analógový

spojitý, plynule premenný, napr. analógový signál; taký, ktorého premenné hodnoty sú zobrazené fyzikálnymi veličinami

analsex

análny sex, erotické a sexuálne praktiky používajúce konečník

anály

letopisy; nadmerne dlhý opis; zdĺhavé rozprávanie

analytický

rozborový, rozoberajúci; vzťahujúci sa na analýzu

analytik

odborník v analytike; človek, ktorý sa profesionálne zaoberá analyzovaním napr. politickej situácie

analýza

rozklad na jednoduchšie prvky, rozbor, opak syntézy

Počet slov pod písmenom AN: 414
stránky dotazu: 9 | 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 9 Ďalšia

counter