Sobota 30. máj 2020 | Meniny má Ferdinand › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

analyzátor

prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie; látka používaná pri analýze; ten, kto prevádza analýzu

analyzovať

prevádzať analýzu, robiť rozbor

anamnésis

rozpomínanie sa duše na minulé zážitky

anamnéza

rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého; uvedomovanie si, rozpamätanie sa

anamorfóza

proces premeny, zmena; optické zobrazenie s rôzne zväčšenými osami predmetu

ananás

tropická rastlina s dužinatými plodmi

anankazmus

vtieravé myšlienky spojené s nutkaním konať, obsesia

ananké

prírodná minulosť, nevyhnutnosť

ananym

meno napísané obrátene napr. Lobas – Sabol

anapait

vodnatý fosforečnan železa a vápnika, nerast

anapest

trojslabičná vzostupná metrická stopa

anaplazmóza

choroba dobytka spôsobená parazitmi

anarchia

bezvládie, chaos, spoločenský rozklad, zmätok; porušenie spoločenského poriadku

anarchista

stúpenec anarchizmu

anarchistický

týkajúci sa anarchizmu; neuznávajúci disciplínu, zákonnosť a poriadok

anarchizmus

hnutie požadujúce odstránenie štátnej a spoločenskej organizácie, odmietajúce právny poriadok, disciplínu

anartria

chorobná porucha výslovnosti

anastáza

vzkriesenie, zmŕtvychvstanie (v kresťanskom zmysle)

anastézia

znecitlivenie, umŕtvenie

anastigmat

objektív s odstránenými optickými chybami

anastomóza

umelé alebo prirodzené spojenie dvoch dutých telesných orgánov

anastrofa

prevrátenie poriadku slov vo vete

anastylóza

obnovenie stavebnej pamiatky zostavením zachovalých častí do pôvodnej polohy

anatas

kysličník titánu, štvorcový nerast

anatéma

cirkevné prekliatie, kliatba, exkomunikácia v katolíckej cirkvi a v židovstve

anatexia

natavenie horniny vo vnútri Zeme a kryštalizácia vytvoreného magmatu na vyvrelinu

anatóm

odborník v anatómii

anatómia

náuka o stavbe a zložení tela živých organizmov; rozdelenie, členenie

anatomický

týkajúci sa anatómie; tvarom vyhovujúci stavbe ľudského tela

anatoxín

toxicity zbavený jed, ktorý sa používa ako sérum

ančar

šípový jed získavaný z tropického stromu upas

ancien régime

absolutistický vládny systém vo Francúzsku pred revolúciou v roku 1789; označenie pre európske zriadenie v 17. a 18. storočí; starý, prežitý spoločenský poriadok vo všeobecnosti

ancienita

služobný vek, určujúci poradie v služobnom zaradení, spoločenskom živote a pod., napr. v diplomacii; druh devízového obmedzenia odrážajúceho skutočnosť, resp. zvýhodnenie účastníka obchodu, ktorý bol už v minulosti činný v rovnakej sfére

ancikrist

pejoratívne označenie zlého človeka

ančovička

ančovka, sardela v korenistom náleve

ančovka

sardela v korenistom náleve, ančovička

andaluzit

kremičitan hlinitý, kosoštvorcový nerast

andante

v hudbe: krokom, voľne, voľným tempom; skladba alebo veta skladby v tomto tempe

andezit

sopečná hornina neobsahujúca kremeň, používaná v stavebníctve

andorit

sulfid olova, antimónu a striebra, kosoštvorcový nerast

andradit

nerast patriaci medzi granáty, kremičitan železa a vápnika

andragogika

výchova a vzdelávanie dospelých

andrewsit

zásaditý fosforečnan železa a medi, nerast

andro

prvá časť zložených slov s významom muž, mužský

androblastóm

nádor vaječníka

androcefália

zobrazenie zvieracieho teľa s ľudskou hlavou

androfóbia

chorobný strach žien z mužov

androgén

mužský pohlavný hormón

androgýn

obojpohlavný jedinec, hermafrodit

androgýnia

obojpohlavnosť, pohlavná obojakosť

Počet slov pod písmenom AN: 414
stránky dotazu: 9 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 9 Ďalšia

counter