Utorok 23. júl 2019 | Meniny má Oľga › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

antitalent

človek bez nadania, netalentovaný človek

antitéza

protiklad, výrok popierajúci iný výrok

antitoxický

pôsobiaci proti jedovatým látkam

antitoxín

látka zneškodňujúca účinky toxických látok v organizme

antiuretikum

látka používaná pri liečbe dny

antivegetačný

brzdiaci rast rastlín

antivibračný

pôsobiaci proti vibráciam, účinný proti nim

antivírusový

účinný proti vírusom

antivitamín

látka pôsobiaca proti účinkom vitamínov v organizme

antlerit

zásaditý síran medi, kosoštvorcový nerast

antológia

výber z literárnych diel viacerých autorov

anton

slangový výraz pre uzavreté policajné vozidlo na prepravu zadržaných osôb

antonomázia

označenie známej osoby všeobecným pomenovaním

antonýmia

jav, keď slová majú opačný, protikladný význam

antonymum

slovo opačného významu: dobrý – zlý, pekný – škaredý; opozitum

antracén

aromatický uhľovodík používaný pri výrobe farbív

antracit

najstaršie a najkvalitnejšie čierne uhlie, s najvyšším obsahom uhlíka

antraknóza

plesňami spôsobené ochorenie rastlín, najmä ovocných stromov a viniča

antrakóza pľúc

zaprášenie pľúc uhoľným prachom a sadzami

antrasilikóza

choroba z vdychovania uhoľného a kremičitého prachu

antrax

sneť slezinná, infekčné ochorenie domácich zvierat, prenosné na človeka

antritída

zápal sliznice dutiny

antropický

týkajúci sa človeka

antropobiológia

náuka o biologických javoch ľudského života

antropocentrizmus

názor, podľa ktorého človek je centrom všetkého diania a že svet bol stvorený pre človeka

antropofág

ľudožrút, človek konzumujúci ľudské mäso, kanibal

antropofágia

ľudožrútstvo, kanibalizmus

antropofilný

sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa pri ľudských sídlach a pri komunikáciach (o niektorých druhoch rastlín a živočíchov)

antropofóbia

chorobný strach z ľudí

antropofyl

synatropný druh rastlín vyskytujúci sa v blízkosti ľudských sídiel, šírený ľuďmi

antropogenetika

vedný odbor skúmajúci dedičnosť a premenlivosť znakov človeka

antropogenéza

proces vzniku a vývoja človeka

antropogénia

náuka o pôvode a vývoji človeka

antropogénny

vznikajúci činnosťou človeka

antropogeografia

výskum vzťahov človeka k zemepisnému prostrediu, súčasť geografie

antropogogika

štúdium výchovy človeka v procese jeho bytia

antropoid

ľudoop, napr. šimpanz

antropokinetika

veda o motorike človeka; o pôvode, vývoji a zákonitostiach jeho fyzických zmien

antropológ

znalec antropológie

antropológia

náuka o človeku, o pôvode, vývoji a zákonitostiach fyzických zmien človeka, o vývoji ľudských plemien; výskum postavenia človeka vo svete; výskum malých, uzavretých systémov

antropomaxiológia

lekársky odbor študujúci rozvoj rezervných pohybových možností človeka v športe

antropometria

náuka o meraní častí ľudského tela, súčasť antropológie

antropomorfizácia

prenášanie ľudských vlastnbostí na prírodu, zľudšťovanie, personifikácia

antropomorfizmus

prenášanie ľudských vlastností na neživú prírodu, zľudšťovanie

antropomorfný

napodobňujúci schematické tvary ľudského tela

antropomotorika

veda o motorike človeka, antropokinetika, aktológia

antroponomastika

výskum pôvodu osobných mien

antroposociológia

sociologická disciplína odvodzujúca sociálne postavenie jedinca od jeho anatomických znakov

antropozofia

učenie o múdrosti človeka, schopného spojenia s vyššími svetmi

antropozoikum

najmladšia skupina geologických útvarov, v ktorých bol zistený výskyt človeka; štvrtohory

Počet slov pod písmenom AN: 414
stránky dotazu: 9 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 9 Ďalšia

counter