Piatok 19. júl 2019 | Meniny má Dušana › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

aplomb

istota, sebaistota

apnoe

krátkodobé prerušenie pravidelného dýchania

apocentrum

bod na dráhe kozmického telesa obiehajúceho okolo iného kozmického telesa, v ktorom sú obe telesá najviac vzdialené

apochromát

optická sústava s korigovanou otvorovou a farebnou chybou

apodiktický

nezvratný, nepochybný, celkom určitý, vždy platný

apofylit

kremičitan vápnika, draslíka a fluóru, nerast

apofýza

výčnelok na kosti; výbežok rudnej žily do susednej horniny

apogalaktikum

bod na dráhe hviezdy obiehajúcej okolo stredu galaxie, v ktorom je hviezda od stredu galaxie najviac vzdialená

apogamia

nepohlavnosť

apogeum

odzemie; najväčšia vzdialenosť Mesiaca alebo umelého vesmírneho telesa od Zeme, opak perigea

apokalypsa

hrozné zjavenie, podľa jednej časti biblie; koniec sveta, katastrofa

apokalyptický

desivý, hrozný, grandiózny

apokalyptika

opis blížiaceho sa konca sveta

apokarpium

súplodie zložené zo samostatných plodov

apokastáza

obnova, návrat bývalého ideálu, dokonalého stavu sveta

apokopa

odsúvanie hlásky, nevyslovenie hlásky na konci slova

apokrinný

vylučujúci, defekačný

apokryf

nepravý, podhodený, falšovaný spis; literárny útvar alegoricky alebo parodicky porovnávajúci známy motív s výkladom autora; spis, ktorý cirkev neprevzala do Starého a Nového zákona

apolinský

čistý, mravný, cudný, rozumový, intelektuálne vyspelý, podľa boha Apolóna

apolita

bezdomovec, človek bez štátnej príslušnosti, apatrida

apolitický

ľahostajný k politike, nezaujímajúci sa o politiku

apollinský

rozumový, svetlý, mravne čistý, intelektuálny

apologéta

obhájca nejakého učenia alebo myšlienky

apologetik

apologeta

apologetika

obrana nejakého učenia alebo názoru, najmä cirkevných dogiem, či literárneho diela; obhajoba myšlienky alebo učenia

apológia

obrana, obhajoba za každú cenu

apomixia

rozmnožovanie rastlín bez oplodnenia

apoplexia

mŕtvica, náhle zlyhanie funkcie životne dôležitého orgánu

aporéma

sporná logická otázka, ťažko riešiteľný myšlienkový problém

aporia

paradox, logicky neriešiteľný protiklad

aport

súhrn všetkých majetkových hodnôt okrem peňažnej hotovosti; povel psovi, aby niečo priniesol

aportovať

vykonávať aport; prinášať na povel

apospória

vegetatívne rozmnožovanie rastlín

apostata

odpadlík, napr. od viery

aposteriórny

založený na zmyslovej skúsenosti

apoštol

jeden z dvanástich učeníkov Ježiša Nazaretského; vierozvestca, hlásateľ kresťanskej viery; šíreteľ učenia alebo myšlienky

apostrof

odsuvník, znamienko označujúce vynechanú hlásku

apostrofa

oslovenie neprítomnej osoby, literárnej postavy a pod.

apotéka

lekáreň

apoteóza

nadšená oslava, uctievanie; prijatie medzi bohov; vyhlásenie mŕtveho za svätého

apozícia

rast organizmu prikladaním nových vrstiev ku starším, gramatický prístavok

apoziopéza

nedokončená veta v hovorovom prejave

appartement

apartmán

appassionato

v hudbe náruživo, vášnivo, prudko; skladba alebo časť skladby tohoto rázu

appearancia

vonkajší vzhľad, výraz, image

appeasement

uzmierovacia politika, politika ústupkov protivníkovi

appoggiatura

melodická ozdoba

appoint

čiastočná zmenka vydaná spravidla na zaokrúhlenú čiastku

apraxia

chorobná neschopnosť účelných pohybov, porucha hybnosti

aprehenzia

vnímanie, pochopenie, uchopenie podstaty veci; okamih postrehnutia; podráždenosť, urážlivosť, namyslenosť; uchopenie sa držby veci

Počet slov pod písmenom AP: 117
stránky dotazu: 3 | Predošlá 1 ... 1 2 3 ... 3 Ďalšia

counter