Nedeľa 28. február 2021 | Meniny má Zlatica › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

asambláž

dielo vytvorené spojením rôznych predmetov a materiálov, trojrozmerná verzia koláže

ásana

jógová poloha; dokonale prepracovaná pozícia, telesný cvik

asanácia

ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok; súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní; dekontaminácia

ašant

černoch

asasín

príslušník extrémnej šíitskej sekty v Sýrii a Iráne v 11. storočí

ascendencia

priame príbuzenstvo, pokrvnosť po predkoch

ascendent

predok, príbuzný vo vzostupnom pokolení; v astrológii začiatok prvého domu, kľúčové miesto horoskopu

ascendentný

vzostupný

aseizmický

bez zemetrasení

asekurácia

poistenie, záruka, zabezpečenie

asembler

vo výpočtovej technike program zostavujúci časti programu do jedného celku

asepsa

ošetrenie poranenia proti vniknutiu choroboplodných látok

aseptický

neobsahujúci choroboplodné látky, zbavený týchto látok

asercia

tvrdenie, presadzovanie; uznávanie pravdivosti výroku

asertivita

nenásilne presadzované sebavedomie, pevné prejavenie vlastného názoru, trúfalosť

asertívny

sebapresadzujúci, sebavedomý

asertorický

tvrdiaci, istiaci, uisťujúci, presadzujúci

asesor

zastaralý výraz pre prísediaceho, napr. súdu; daňový odhadca

asexuálny

bez záujmu o sex

asfalt

prírodná alebo syntetická živica hnedočiernej alebo čiernej farby, prírodný alebo sekundárny bitúmen, ktorým sa asfaltujú vozovky a vyrábajú sa z neho izolačné materiály

asférický

neguľový

asfyxia

nedostatočné dýchanie, dusenie sa

asiago

taliansky polotvrdý syr s malými dierkami alebo štrbinkami

asibiláta

polosykavka

asideróza

chorobný nedostatok železa v krvi

asiento

zmluva medzi španielskou korunou a určitým subjektom obchodného práva

asignácia

peňažná, tzv. kupecká poukážka, obdoba zmenky; príkaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe

asignant

osoba, ktorá vystavuje platobnú poukážku

asignát

osoba, ktorá plní záväzok na príkaz tretieho; papierový peniaz za Veľkej francúzskej revolúcie v 18. storočí

asignatár

osoba, ktorú asignant splnomocnil na prevzatie plnenia u tretej osoby

asimilácia

premena anorganických látok v rastlinách na organické; prispôsobenie (sa), splývanie; spodobovanie hlások

asimilovať

prispôsobiť sa

asistencia

pomoc pri nejakom výkone; prítomnosť pri jednaní; osoba alebo osoby poskytujúce pomoc

asistent

pomocník; pomocná vedecká sila

askaridóza

ochorenie spôsobené škrkavkami

askéta

kajúcnik, sebatrýzniteľ; človek vedúci odriekavý život

asketický

zdržanlivý, zriekajúci sa radostí života, prísny na seba

asketik

prívrženec asketizmu

asketizmus

odriekanie, zdržanlivý spôsob života; nábožensky alebo filozoficky motivované odmietanie niektorých pôžitkov; askéza

askéza

odriekanie, odriekavý život, sebatrýznenie

askripcia

dosiahnutie vyššieho spoločenského postavenia vďaka príslušnosti k privilegovanej vrstve, zásluhou rodového pôvodu

asociácia

v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku; zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami; združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie; predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv

asociačný

združujúci, pričleňujúci; spojovací, združovací záujmom spoločnosti; bezohľadný, nespoločenský človek

asociál

človek bez sociálneho cítenia, sociálne nezaradený, konajúci proti

asociálnosť

znížené spoločenské cítenie jednotlivca

asociálny

konajúci proti spoločenským záujmom, človek bez sociálneho cítenia

asociatívnosť

schopnosť alebo možnosť zoskupovania; jedna z vlastností algebraických operácií

asociatívny

združovací, spolčovací, zjednocovací, zlučovací

asociovať

združovať, spájať

asomatický

nehmotný, netelesný

Počet slov pod písmenom AS: 130
stránky dotazu: 3 | 1 ... 1 2 3 ... 3 Ďalšia

counter