Pondelok 17. jún 2019 | Meniny má Adolf › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

biodynamika

náuka o životných funkciách organizmu

bioelektrina

elektrická energia vznikajúca pri životných pochodoch, napr. v nervoch a svaloch

biofág

organizmus živiaci sa na úkor iných živých organizmov

biofaktor

účinná látka ovplyvňujúca rast rastlín

biofília

pud sebazáchovy

biofilter

zariadenie umožňujúce biologickým spôsobom čistiť odpadové vody

biofyzika

odbor študujúci biologické sústavy fyzikálnymi metódami a poznatkami

biogenéza

vznik živého jedinca z iného živého jedinca alebo jeho časti; vznik zložitých zlúčenín z jednoduchých

biogénia

veda o vzniku a vývoji živých organizmov

biogeografia

veda o geografickom rozšírení živočíšnych a rastlinnýchvspoločenstiev, flóry a fauny

bioglyf

stopy po činnosti organizmov

biograf

kino; životopisec

biografia

životopis

biohelmint

cudzopasný červ, ktorého vývoj prebieha so striedaním hostiteľov

biokatalyzátor

látka vznikajúca v živých organizmoch, ktorá riadi biochemické reakcie, napr. hormóny, vitamíny a pod.

biokinetika

náuka o pohyboch organizmov a zmenách s nimi súvisiacich

bioklíma

súbor činiteľov podnebia vo vzťahu k živým organizmom

bioklimatológia

štúdium vplyvov prostredia na životné procesy v živých organizmoch

biolit

hornina vytvorená zo zvyškov zvierat alebo rastlín; insekticídny prípravok

biológia

veda zaoberajúca sa štúdiom živej prírody, vlastností, života avvývoja živých organizmov, vzájomných vzťahov medzi nimi a neživouvprírodou

bioluminiscencia

svetielkovanie, spontánna luminiscencia niektorých živých organizmov

biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

celková hmotnosť všetkých organizmov žijúcich v určitom okamihu v biocenóze; obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy

biomechanika

náuka o štruktúre a mechanickom chovaní živých organizmov

biometeorológia

náuka o pôsobení prostredia zemskej atmosféry na organizmy

biometrika

využívanie metód matematickej štatistiky pri štúdiu premenlivosti živých organizmov, bioštatistika

bionika

odbor využívajúci znalosť stavby a funkcie živých organizmov na riešenie technických problémov

biont

organizmus

bioplazma

živá hmota v bunkách aj mimo nich, protoplazma

bioplyn

kalový plyn, plynné splodiny vznikajúce pri vyhnívaní kalu; zmes plynov vznikajúca pri biologických procesoch, napr. Prebiehajúcich v živočíšnych odpadoch a pod.

biopolymér

prírodná látka polymérneho typu, biomakromolekula

biopotenciál

elektrické napätie medzi dvomi bodmi tkaniva vytvorené jeho činnosťou, napr. biopotenciál mozgu

biopotraviny

potraviny vyprodukované bez použitia chémie

biopredpoveď

predpoveď vplyvu počasia na meteorosenzitívnych ľudí

biopreparáty

biologické látky používané na prevenciu a diagnostiku chorôb

bioprodukt

produkt ekologického poľnohospodárstva fungujúceho v súlade s prirodzenými životnými podmienkami

biopsia

mikroskopické vyšetrenie vzorky tkaniva zo živého organizmu

biorizácia

metóda pasterizácie mlieka

biorytmus

pravidelné striedanie životných dejov

biosféra

organizmami osídlená časť zemského povrchu

biostatika

veda o vzťahu štruktúry organizmu k jeho funkcii

biostatikum

látka brzdiaca rast alebo množenie organizmov

bioštatistika

využívanie štatistických metód pri štúdiu premenlivosti živých organizmov; biometria

biostimulácia

zvyšovanie obrannej schopnosti organizmu

biostratigrafia

náuka o vývoji organizmov vo vzťahu k vrstvám hornín

biosyntéza

syntetický proces prebiehajúci v živej hmote pôsobením enzýmov

biosystém

živý systém, vzťahy medzi druhmi organizmov

biota

rastlinný a živočíšny život určitej oblasti

biotar

symetrický fotografický objektív

biotaxia

systematické usporiadanie živých organizmov

biotechnika

využívanie vlastností živých organizmov pri konštruovaní a vývoji technických zariadení

Počet slov pod písmenom B: 906
stránky dotazu: 19 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 Ďalšia

counter