Sobota 20. apríl 2019 | Meniny má Marcel › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

dehonestácia

urážka, ohováranie, zneuctenie

dehonestovať

znevažovať, ponižovať, privádzať do rozpakov, zahanbovať

dehumanizácia

odľudšťovanie

dehydratácia

odvodnenie, odstraňovanie vody, prirodzené alebo chorobné ochudobňovanie organizmu o vodu, nedostatok vody v organizme

deideologizácia

odstraňovanie ideologických vplyvov

deifikácia

zbožňovanie, vyhlásenie za božstvo

deixia

ukazovanie, upozorňovanie

deizmus

učenie uznávajúce boha iba ako tvorcu sveta, ktorý nezasahuje do jeho behu

déja vu

už videné; pocit, že toto sme už raz zažili, videli

dejekcia

bezprávne vypudenie z držby; výkaly, vylučovanie

déjeuner

druhé raňajky, desiata

dekáda

obdobie desiatich dní; desiatka; desiatka niečoho, napríklad kníh, rokov; v elektronike zapojenie sčítavajúce impulzy od 0 do 9; rozdelenie kalendára počas Veľkej francúzskej revolúcie na desaťdňové celky

dekadencia

úpadok, zhoršenie, pokles; v umení označenie úpadkovosti; filozofický smer z prelomu 19. a 20.storočia orientovaný na nihilizmus, depresiu a individualizmus

dekadický

desatinný, desiatkový

dekaéder

desaťsten

dekalcifikácia

odvápnenie

dekalo

strata na hmotnosti tovaru prirodzeným spôsobom, napr. vyschnutím

dekalóg

desatoro prikázaní

dekameron

súbor desiatich príbehov; príbeh alebo príbehy desiatich dní

dekan

lineárny nasýtený uhľovodík s desiatimi atómami uhlíka; úsek ekliptiky o veľkosti 10°; cirkevný hodnostár; akademický hodnostár stojaci na čele fakulty

dekanát

správa fakulty vysokej školy alebo univerzity pod vedením dekana; farnosti v pôsobnosti dekana

dekantácia

oddeľovanie kvapalín od tuhých látok (usadenín)

dekapitácia

odťatie hlavy, v prenesenom zmysle odstránenie z funkcie

dekapitalizácia

zníženie kapitálu akciovej spoločnosti, aby sa znížilo jej daňové zaťaženie a zvýšila sa hodnota jej účastín

dekapovanie

morenie; odstraňovanie nežiaducich povlakov z povrchu kovu

dekarbonizácia

odstraňovanie uhlíka z určitej látky; zmäkčovanie vody

dekarboxylácia

odštiepenie oxidu uhličitého z karboxylovej skupiny

dekartelizácia

po porážke Nemecka v II. svetovej vojne opatrenie spojencov na zrušenie nemeckých kartelov, realizované len vo východnej časti krajiny, z ktorej sa stala NDR

dekatovanie

úprava vlnených, polovlnených a bavlnených látok naparovaním, čím sa ustaľuje ich lesk a zabraňuje sa zrážaniu

deklamácia

recitácia, prednes, napr. vyhlásenia alebo básne; spev s dôrazom na rytmiku textu alebo slova; krasorečnenie

deklarácia

prehlásenie, najčastejšie verejné a slávnostné; vyhlásenie politika k závažnej otázke; prehlásenie o obsahu zásielky, kamióna a pod.

deklarant

kto podáva colné hlásenie, daňové priznanie

deklaratívny

vysvetľujúci, majúci povahu prehlásenia; navonok okázalý

deklaratórny

vysvetľujúci, zisťujúci, vyhlasujúci

deklarovať

vydať slávnostné prehlásenie; vyhlásiť; označiť obsah alebo cenu zásielky

deklasifikácia

preradenie tovaru do nižšej kvalitatívnej a cenovej skupiny; poníženie niekoho, znehodnotenie, zníženie, zneváženie

deklasovať

ponížiť, znížiť, znehodnotiť, vylúčiť z určitej spoločenskej vrstvy alebo triedy

deklinácia

skloňovanie, uhol medzi magnetickým a zemským poludníkom, odchýlka, sklon

dekodér

zariadenie na dekódovanie signálu, dešifrátor

dekokt

odvar, vodný výťažok z rastlinných častí, spravidla z liečivých bylín

dekolonizácia

odstraňovanie všetkých foriem a prejavov koloniálneho systému

dekolorácia

odfarbenie

dekolorizácia

odfarbenie

dekompenzácia

porušenie kompenzácie, zlyhanie, zhoršenie funkcie orgánu

dekompenzácia srdca

zlyhanie srdcovej šinnosti

dekompletovať

rozkladať celok

dekomponovaný

rozložený

dekompozícia

rozklad, hniloba

dekompresia

pôsobenie zníženého atmosférického tlaku na organizmus, napr. pri potápaní, lietaní; zníženie tlaku vo valci výbušného motora, v niektorom orgáne či priestore; odľahčenie

dekoncentrácia

rozklad, prenesenie pôsobnosti na nižší orgán; nedostatok koncentrácie; nesústredenosť

Počet slov pod písmenom D: 1129
stránky dotazu: 23 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 Ďalšia

counter