Sobota 20. apríl 2019 | Meniny má Marcel › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

dekontaminácia

očistenie osôb, predmetov a vzduchu od jedovatých látok, odmorenie; odstraňovanie mikróbov z ľudského alebo zvieracieho tela a z okolitého prostredia

dekor, dekorácia

výzdoba, okrasa

dekorácia

vybavenie divadelnej scény pre určitú hru; výzdoba, skrášlenie prostredia

dekorativizmus

umelecký smer zdôrazňujúci dekoratívnosť

dekoratívny

okrasný, ozdobný

dekorovať

ozdobiť, robiť dekoráciu; udeliť rád, vyznamenanie

dekort

zníženie ceny tovaru z dôvody jeho poškodenia alebo nedostatočnej kvality

dekortifikácia, dekortikácia

odstraňovanie drevnatých a dužinatých častí vláknitých rastlín, aby sa získali čisté vlákna

dekórum

formálna, len vonkajšia dôstojnosť, vážnosť, slušnosť; vonkajší vzhľad, vonkajšie zdanie dôstojnosti

dekrement

útlm, strata, znížene

dekrescencia

pokles, zmenšovanie

dekrét

právny akt hlavy štátu s účinnosťou zákona, ustanovujúci právny akt, úradný výmer

dekubit, dekubitus

preležanina

dekurz

denník o priebehu ochorenia; beh, priebeh

dekurzívny

splatný po určitej lehote, pozadu

del

skratka latinského výrazu delineavit = kreslil, rysoval

delácia

pripadnutie, dedičstvo

deleatur

nech je vypustené, vyškrtnuté (korektúrne znamienko pre zrušenie časti textu)

delegácia

skupina zastupujúca nejaký orgán alebo organizáciu pri jednaní, posolstvo; prenesenie úradného alebo súdneho rozhodovania alebo právomoci na iný ako príslušný orgán

delegovať

poveriť niekoho zastupovaním v určitej veci

delfín

ozubený morský cicavec s vysokou inteligenciou; plavecký štýl

delibácia

právne uznanie zahraničných rozhodnutí

deliberácia

uvažovanie, úvaha, premýšľanie, rokovanie

deliberačná

lehota čas na rozmyslenie

delicato

v hudbe: voľne

delicózny

ľúbezný, lahodný, rozkošný

delikatesa

pochúťka, lahôdka; jemnosť, delikátnosť

delikátny

lahodný, jemný; chúlostivý, citlivý, vyžadujúci opatrnosť, zvláštny prístup

delikt

previnenie, porušenie zákona alebo mravných zásad, trestný čin

delikvencia

páchanie trestnej činnosti

delikvent

páchateľ, vinník, previnilec

delimitácia

vymedzenie, určenie, rozdelenie pôsobnosti

delírium

krátkodobé porušenie vedomia s blúznením a halucináciami

delírium tremens

blúznenie následkom ťažkej otravy alkoholom spojené s halucináciami

delkredere, delcredere

úverová provízia za poskytnutie záruky

deložovanie

násilné alebo úradne nariadené vysťahovanie z bytu, domu, kancelárie, pozemku a pod.

delta

písmeno gréckej abecedy „d“ ; rozvetvenie ústia rieky do mora

deltaplán

rogalo

demagnetizácia

odmagnetizovanie magnetických látok

demagóg

vodca ľudu v antickom Grécku; človek využívajúci demagógiu a klamstvá na získanie moci

demagógia

nesvedomité, nevyberanými prostriedkami docieľované úsilie o získanie priazne, prehnaná argumentácia

demarkácia

vytýčenie hraníc, rozhraničenie; v medicíne ohraničenie chorobného ložiska v tele pacienta

demarkačný

vymedzujúci, rozdeľujúci, hraničný

demarš

zakročenie, zákrok, diplomatický protest

demaskovať

odmaskovať, strhnúť masku, odhaliť, ukázať pravú podobu

dematerializácia

odhmotnenie, odtelesnenie

demekológia

populačná ekológia skúmajúca vzťahy medzi prostredím a populáciou

demencia

získaná slaboduchosť, slabomyseľnosť, oslabenie rozumových schopností v dôsledku degeneratívnych zmien v mozgovom tkanive

dementi

úradné prehlásenie o nepravdivosti správy alebo údaju; vyvrátenie falošnej, klamlivej správy alebo tvrdenia

dementovať

vyhlásiť niečo za nepravdivé, poprieť pravdivosť nejakého tvrdenia

Počet slov pod písmenom D: 1129
stránky dotazu: 23 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 Ďalšia

counter