Pondelok 25. marec 2019 | Meniny má Marián › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

denitrifikácia

odstraňovanie dusičnanov z vody biologickými spôsobmi

denivelizácia

odstraňovanie zhodnej úrovne, napr. miezd

denomikácia

označenie, meno, pomenovanie; jednotlivá protestantská cirkev; menová reforma sprevádzaná znížením nominálnej hodnoty platidiel

denominácia

označenie, menovanie, nazvanie

denominatívum

slovo odvodené z podstatného alebo prídavného mena

denotácia

vzťah výrazu k denotátu, teda k tomu, čo označuje

dentakryl

plastická hmota používaná napr. na zubné protézy a v modelárstve

dentála

zubnica, zubná spoluhláska

dentalgia

bolesť zubov

dentálny

zubný

dentícia

prerezávanie zubov

dentin

zubovina

dentista

zubný lekár alebo technik

denudácia

obnažovanie zemského povrchu pôsobením dažďov, vetra a iných faktorov

denunciácia

udanie, ohováranie, udavačstvo

denunciant

udavač, donášač

denutrícia

podvyživenosť, vychudnutosť

denzimeter

hustomer, prístroj na meranie hustoty kvapalín

denzita

hustota, napr. optická hustota, hustota kvapalín, kostného tkaniva

denzitometria

meranie optickej hustoty spracovaného fotografického záznamu

deo-, dezo-

prvá časť zložených slov s významom spojeným s odstraňovaním nepríjemných pachov

deontológia

nevžité označenie etiky ako náuky o povinnosti

deoxyribonukleová

kyselina nukleová kyselina, nositeľ genetických informácií, skratka DNA

depalatalizácia

strata mäkkosti spoluhlásky, zmena mäkkej spoluhlásky na tvrdú

depandancia, dependancia

vedľajšia budova, prístavok, oddelená časť domu, hotela, ubytovne; pobočka

departement

správny okrsok vo Francúzsku

department

v angloamerických zemiach oddelenie inštitúcie, úradu alebo ústavu či organizácie

dependencia

závislosť; vedľajší nehnuteľný majetok; menšie a menej náročné ubytovacie zariadenie v rámci areálu hotela

depergelácia

proces rozmrazovania večne zmrznutej pôdy

depersonalizácia

odosobnenie

depeša

súrna správa, telegram

depigmentácia

strata kožného pigmentu, zmenšenie jeho množstva

depilácia

prirodzené alebo umelé odstraňovanie ochlpenia, vlasov; epilácia

depilátor

prístroj alebo prípravok na depiláciu

depistáž

vedomé, cielené, včasné vyhľadávanie nemocných alebo zdrojov chorôb v celej populácii alebo vo vybraných skupinách

depo, depot

sklad, zásobáreň; v doprave opravovňa a úschovňa lokomotív, železničných vozňov, autobusov a iných prostriedkov hromadnej dopravy

depolymerácia, depolymerizácia

rozklad chemicky zložitej látky na jednoduché zložky, rozklad polymérov na monoméry

deponát

uložená vec, uložená suma, vec v úschove

deponent

človek ukladajúci cenné hnuteľné veci, napr. šperky, do úschovy

depónia

skládka materiálu, napr. stavebného

deponovať

uložiť, dať do úschovy

depopulácia

vyľudňovanie, vyľudnenie určitého územia; zníženie pôrodnosti

deportácia

vyhostenie, násilné vysťahovanie na prikázané miesto, odsun

depotný

forma liekov s veľmi pomalým vstrebávaním; depozitný

depozícia

uloženie a zverenie do úschovy; zbavenie úradu; písomné svedectvo, miestoprísažné prehlásenie

depozícia

uloženie, uschovanie, zloženie, zosadenie z trónu

depozitár

priestor na uloženie zbierok, sklad; uschovateľ

depozitná banka

banka prijímajúca vklady a cenné predmety do úschovy

depravácia

výrazné zhoršenie, skaza, úpadok

depreciácia

znehodnotenie, pokles hodnoty

Počet slov pod písmenom D: 1129
stránky dotazu: 23 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 Ďalšia

counter