Pondelok 14. október 2019 | Meniny má Boris › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

di-, dis-

predpona s významom dvakrát, roz-, ne

diabetes

cukrovka, choroba z nedostatočnej produkcie inzulínu slinivkou brušnou

diabetes inspidus

úplavica močová, cukrovka; choroba z nedostatku inzulínu

diabetický

určený pre diabetikov; súvisiaci s cukrovkou

diabetik

chorý na cukrovku

diabetológ

odborník v diabetológii

diabetológia

odbor lekárstva zaoberajúci sa cukrovkou

diabolický

satanský, diabolský

diabolizmus

kult satana

diabolka

strela do vzduchovky

diachrónia

sledovanie časového vývoja určitého javu; výskum jazykových javov v rozličných časových obdobiach

diáda

informačná jednotka zložená z dvoch bitov

diadém

okrasná čelenka

diafan

priesvitný papier, transparentný plagát

diafilm

diapozitívy zoradené na filmovom páse

diafón

prístroj na premietanie diapozitívov

diafora

rečnícky obrat opakovaním určitého výrazu

diaforéza

zámerne vyvolané potenie ako prostriedok liečby

diafragma

iný názov pesaru, ochranného klobúčika vkladaného do ženskej pošvy ako mechanická antikoncepcia; medzistena, prepážka; membrána, pórovitá stena; bránica, dno, napr. panvové

diagenéza

súbor procesov prebiehajúcich v obdobím medzi uložením sedimentov a jeho metamorfózou alebo jeho zvetrávaním

diagnostik

lekár určujúci diagnózu

diagnostika

náuka o určovaní chorôb; výskum postupov na určovanie technického stavu zariadení, strojov, technológií a pod.

diagnostikum

látka používaná na určovanie niektorých chorôb

diagnóza

určenie choroby pacienta; poznanie príčin nejakého javu; určenie, stanovenie; opis živočíšneho alebo rastlinného druhu so stanovením jeho vlastností

diagonál

vzor tkaniny s výrazným šikmým uhlopriečnym riadkovaním

diagonála

uhlopriečka; uhlopriečny prvok stavby, konštrukcie a pod.; uhlopriečne postavené políčka na šachovnici

diagram

grafické zobrazenie číselných hodnôt v sústave súradníc, názorný obrazec; v botanike znázornenie základných častí kvetu v pôdoryse; grafické zobrazenie šachovnice

diák

slangový výraz pre diapozitív

diakon

duchovný nižšieho svätenia, starajúci sa o chorých a chudobných

diakonia

služba lásky a pomoc ľuďom v núdzi, nedeliteľná súčasť kresťanského poslania; služby bližným v núdzi

diakonion

postranný súbor pri apside starokresťanských a gréckych chrámov, miesto pre diakonov

diakritický

rozlišovací, rozdeľovací, rozoznávajúci

diakritika

používanie diakritických znamienok, napr. bodky, čiarky, otazníka a pod.

dialekt

nárečie

dialektik

šikovný rečník; znalec dialektiky

dialektika

schopnosť logicky myslieť, odborné použitie logiky v myslení aj v diskusii; učenie o vývoji ducha a myslenia

dialektizmus

nárečový prvok v spisovnom jazyku

dialektológia

časť jazykovedy zaoberajúca sa nárečiami, jazykovedné štúdium nárečí

dialer

program na identifikáciu telefónnych čísel, ktoré sa môžu úspešne napojiť na počítačový modem

diálny

prebiehajúci 24 hodín

dialóg

rozhovor dvoch ľudí; súvislá komunikácia niekoľkých osôb; žáner filozofickej literatúry

dialýza

rozklad; oddeľovanie látok prechádzajúcich organickými blanami; odstraňovanie produktov látkovej premeny z organizmu pri zlyhávaní obličiek

diamagnetizmus

magnetizácia orientovaná proti smeru magnetického poľa

diamant

modifikácia uhlíka, cenný drahokam, najtvrdší nerast; písmo veľkosti 4 body

diameter

priemer

diametrálny

prechádzajúci stredom; protichodný, opačný, protiľahlý

dianetika

americká metóda zvyšovania duševného potenciálu človeka

diapauza

spomalenie alebo zastavenie životných prejavov najmä bezstavovcov v nepriaznivých obdobiach roka

diapazón

rozpätie, rozsah; v hudbe tónový rozsah hlasu alebo nástroja

diapivo

pivo, ktoré môžu konzumovať aj diabetici

Počet slov pod písmenom DI: 306
stránky dotazu: 7 | 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 ... 7 Ďalšia

counter