Pondelok 12. apríl 2021 | Meniny má Estera › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

entre nous

medzi nami, dôverne

entreakt

divadelná alebo koncertná prestávka, medzihra

entrée

vstup; slávnostná hudba ku vstupu významných osôb; jedlo podávané pred hlavným chodom

entrefilet

krátka vtipná novinová správa k aktuálnej udalosti alebo problému, tzv. poznámka ku dňu

entropia

termodynamická stavová veličina, miera neusporiadaností alebo neporiadku fyzikálnej sústavy či objektu; v matematike miera neurčitosti náhodného procesu; miera neusporiadanosti mikrosko- pických stavov pri danom makroskopickom stave

entuziazmus

nadšenie, zápal pre niečo

entyméma

skrátený úsudok; bez niektorého z predpokladov alebo bez záveru

enudácia

odhalenie, obnaženie

enumerácia

výpočet, vypočítavanie, vymenovanie

enunciácia

prehlásenie, výrok, výpoveď, oznámenie

enuréza

mimovoľné nočné pomočovanie

environment

životné prostredie; okolie, prostredie človeka; vonkajšie životné podmienky

environmentalistika

iný názov pre ekológiu, náuku o tvorbe životného prostredia a jej ochrane

envoyé

vyslanec, vedúci diplomatickej misie v hodnosti vyslanca

enzootia

hromadné ochorenie zvierat v ohraničenom priestore, nákaza zvierat miestneho rozsahu

enzým

bielkovinová hmota urýchľujúca v organizme niektoré chemické procesy, ferment

enzymológia

náuka o vlastnostiach, reakciách a iných prejavoch enzýmov

enzymopatia

porucha funkcie enzýmov

enzymoterapia

liečba pomocou enzýmov

eo ipso

práve tým, práve preto, samozrejme

eo-

prvá časť zložených slov s významom svetlo, zornička, život

eocén

oddelenie starších treťohôr

eolický

veterný, súvisiaci s činnosťou vetra; naviaty vetrom

eolit

kamenný artefakt z konca treťohôr; najstaršia časť doby kamennej

eon

v geológii najvyššia chronostratografická jednotka

eonizmus

sexuálna úchylka prejavujúca sa úsilím prevziať spôsob života druhého pohlavia

eosféra

vonkajšia najvyššia časť atmosféry

eozín

intenzívne fluoreskujúce farbivo

epakta

počet dní medzi posledným novom Mesiaca a prvým januárom, vek Mesiaca vyjadrený v dňoch na rozhraní roka

epanastrofa

opakovanie toho istého slova na konci jedného a na začiatku ďalšieho verša

ependým

výstelka dutín centrálneho nervového systému

epi-

predpona s významom na-, nad-, po-, pri

epiblast

vonkajší zárodočný list

epiblém

pokožka rastlinných koreňov

epicentrum

východiskový bod zemetrasenia; miesto ležiace priamo pod miestom výbuchu jadrovej zbrane; ohnisko, stred

epický

dejový, výpravný

epicykloida

krivka opísaná bodmi kružnice pri pohybe po vonkajšom obvode základnej kružnice

epicyklus

kružnica, ktorej stred sa pohybuje po inej kružnici; kruhová dráha, po ktorej sa podľa geocentrickej sústavy pohybujú planéty

epidémia

hromadný výskyt nákazlivej choroby na určitom mieste

epidemiológia

odbor lekárstva zaoberajúci sa príčinami vzniku a zákonitosťami šírenia chorôb hromadného výskytu

epiderma

horná vrstva kože, pokožka; krycie pletivo nadzemných častí rastlín

epidermizácia

vytváranie novoutvorenej vrstvy kože na mieste poranenia

epidiaskop

prístroj na premietanie nepriehľadných obrázkov a diapozitívov

Epifánia

cirkevný sviatok Troch kráľov

epifánia

zjavenie

epifarynx

nosná časť hltanu; časť ústneho ústrojenstva hmyzu

epifauna

vodné živočíchy žijúce na dne vodných nádrží

epifenomén

vedľajší zjav, sprievodný zjav; nepodstatná okolnosť

epifora

nadmerné slzenie, opakovanie tých istých výrazov na konci po sebe idúcich veršov

epifyt

rastlina rastúca na tele inej rastliny, ale neparazitujúca

Počet slov pod písmenom E: 1015
stránky dotazu: 21 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 Ďalšia

counter