Pondelok 12. apríl 2021 | Meniny má Estera › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

elektrodiagnostika

určovanie diagnózy pomocou elektrických prístrojov na báze elektrickej dráždivosti tkanív ľudského tela

elektrodialýza

v chémii dialýza urýchlená pôsobením elektrického poľa

elektrodynamika

náuka o vlastnostiach a vzájomnom pôsobení pohybujúcich sa elektrických nábojov a o vzniku a šírení elektromagnetických vĺn, súčasť fyziky

elektroencefalografia, EEG

lekárska metóda zachytávania mozgových elektrických potenciálov

elektroforéza

pohyb častíc v elektrickom poli; fyzikálno-chemické oddeľovanie na základe pohybu častíc v homogénnom elektrickom poli

elektrofyziológia

náuka o pôsobení elektrických javov a elektrického prúdu na živé organizmy

elektrografia

chemická elektroanalytická metóda; zobrazovanie predmetov na fotografickú vrstvu pomocou elektrického poľa

elektrografia

metóda záznamu biopotenciálov ľudského tela

elektrografitácia

tepelné spracovanie amorfného uhlíka s následným vznikom grafitu

elektrogravimetria

v chémii jedna z metód kvantitatívnej analýzy

elektrokardiograf

prístroj na zaznamenávanie bioelektrických potenciálov, skratka EKG

elektrokardiografia, EKG

lekárska metóda zachytávania elektrických potenciálov vznikajúcich činnosťou srdca

elektrokardiogram

záznam elektrokardiografu

elektrokardioskop

prístroj sledujúci elektrokardiografickú krivku pacienta počas operácie

elektrokardiostimulátor

prístroj na elektrické dráždenie srdcového svalu

elektrokaustika

odstránenie chorobne zmeneného tkaniva drôtom rozžeraveným pomocou elektrického prúdu

elektrokinetika

náuka o pohyboch elektrických nábojov

elektrokoagulácia

liečebná metóda, ktorej základom je koagulácia, zrážanie tkaniva elektrickým prúdom; zhlukovanie koloidných častíc pôsobením elektrického prúdu

elektrokryštalizácia

vylučovanie kovov na elektródach

elektrokymografia

registrácia výchylky srdcovej steny

elektroliečba

liečba pôsobením elektrického prúdu, elektroterapia

elektroluminiscencia

luminiscencia budená priloženým elektrickým poľom alebo pretekajúcim elektrickým prúdom

elektrolyt

pevný alebo kvapalný vodič, v ktorom sa vedenie elektrického prúdu uskutočňuje pohybom iontov

elektrolyt

roztok schopný viesť elektrický prúd

elektrolýza

rozklad chenmických látok pôsobením jednosmerného elektrického prúdu

elektromagnetické spektrum

rozklad elektromagnetického žiarenia na zložky podľa vlnových dĺžok, resp. frekvencií

elektromagnetizmus

magnetizmus vyvolaný pôsobením elektrického prúdu, vzájomné pôsobenie elektrických a magnetických javov

elektromasáž

masáž pomocou elektrického prúdu

elektrometalurgia

výroba kovov, zliatin alebo ich rafinácia elektrickou energiou

elektrometeor

optický alebo zvukový prejav atmosferickej elektriny, napr. búrka alebo polárna žiara

elektrometer

merač veľmi nízkeho elektrického napätia

elektromigrácia

pohyb elektricky nabitých častíc pôsobením elektrického poľa

elektromyograf

prístroj zaznamenávajúci činnostné potenciály svalstva

elektromyografia, EMG

meranie elektrickej aktivity kostrového svalstva

elektromyogram

záznam elektromyografu

elektrón

elementárna častica so záporným elektrickým nábojom, dôležitá zložka stavby atómov; ľahká konštrukčná zliatina horčíka, zinku a hliníka; zliatina zlata a striebra

elektronarkóza

narkóza dosahovaná pomocou elektrického prúdu

elektronegatívny

nesúci záporný elektrický náboj

elektrónvolt

jednotka energie, ktorú získa častica s elementárnym nábojom priechodom potenciálovým rozdielom 1 volt, značka eV

elektrooptika

náuka o pôsobení elektrického poľa na optické vlastnosti látok

elektroosmóza

prevod vody pri elektrolýze vodných roztokov poréznym prostredím

elektropozitívny

nesúci kladný elektrický náboj

elektropozitívny

s kladným elektrickým nábojom

elektroskop

prístroj na meranie veľkosti elektrického náboja

elektrošok

liečba elektrickým prúdom; elektrický šok

elektrostatika

štúdium elektrického poľa častíc alebo telies, ktoré sú v pokoji voči uvažovanej inerciálnej sústave; náuka o vlastnostiach a vzájomnom pôsobení elektrických nábojov bez elektrického prúdu

elektrostimulátor

prístroj na elektrické dráždenie nervov a svalov

elektrostrikcia

zmena objemu alebo tvaru nevodičov vplyvom vonkajšieho elektrického poľa

elektrotaxia

pohyb živočíchov spôsobený elektrickým prúdom

elektrotechnika

oblasť priemyslu, ktorá sa zaoberá výrobou a využitím silnoprúdovej aj slaboprúdovej elektrickej energie

Počet slov pod písmenom E: 1015
stránky dotazu: 21 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 Ďalšia

counter