Pondelok 12. apríl 2021 | Meniny má Estera › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

elektroterapia

liečba elektrickým prúdom

elektrotom

lekársky prístroj na rezanie tkaniva

elektrovalencia

počet elementárnych nábojov na jeden ión, iónové mocenstvo

elektrovanie

udeľovanie elektrického náboja telesám

elektrum

prirodzená zliatina striebra a zlata, vzácny nerast

element

základná zložka, prvok, súčasť, živel

elementál

bytosť pozostávajúca z jediného živlu, napríklad ohňa či vody

elementárne častice

najmenšie častice hmoty schopné aspoň krátkodobej samostatnej existencie

elementárnosť

vo fyzike vlastnosť objektov, ktoré sú relatívne alebo absolútne ďalej nedeliteľné

elementárny

prirodzený, živelný, základný

elementárny náboj

najmenšia hodnota elektrického náboja

eleolit

nepriehľadný nefelín, nerast

elév

žiak, čakateľ na miesto, odchovanec

elevácia

zdvihnutie, zvýšenie, pohyb nahor

elevátor

zariadenie na nepretržitú dopravu predmetov alebo hmoty šikmým alebo zvislým smerom nahor, zvislý alebo šikmý dopravník

elf

škriatok v starogermánskom bájosloví, prírodný duch

elfa

zariadenie na skladanie materiálov z vagónov alebo áut prúdom vody

Eliášovo svetlo, Eliášov oheň

tichý výboj atmosferickej elektriny prejavujúci sa svetielkovaním na hrotoch, napr. veží

eliminácia

vyradenie, vylúčenie, odstavenie, odstránenie; postupné vylučovanie neznámej z rovnice

eliminačný

vylučovací

elipsa

kužeľosečka, krivka, geometrické miesto bodov, ktorých súčet vzdialeností od dvoch ohnísk je stály; nevyjadrovanie očakávaných slov alebo viet podľa daného vetného schématu, výpustka

elipsoid

plocha vytvorená rotáciou elipsy okolo jednej z jej osí, plocha druhého stupňa

elita

vybraná spoločnosť, výkvet spoločnosti; vybraná časť celku

elitárstvo

koncepcia vychádzajúca z úlohy elity v spoločnosti; povýšenecké, nadradené vystupovanie

elitný

prvotriedny, výborný, špeciálny

elixír

zázračný nápoj predlžujúci život; farmaceutický prípravok obsahujúci cukor a lieh

elízia, elize

vypustenie hlásky, najčastejšie na konci slova

Elohim

boh Jehova v Starom zákone

elokúcia

výrečnosť, vycibrený jazykový prejav

elokvencia

výrečnosť

elongácia

predĺženie, vzdialenosť; výchylka z rovnovážnej polohy; uhlová vzdialenosť planét od Slnka

eloxovanie, eloxácia

povrchová úprava hliníka a jeho zliatin elektrolytickou oxidáciou

eluát

výluh

elúcia

vylúhovanie, premývanie látok

eluent

rozpúšťadlo používané na získavanie eluátov

eluviácia

pohyb látok z určitej časti pôdneho profilu

elúvium

zvetralá hornina ležiaca na mieste svojho vzniku, regolit

elux

jednotka osvetlenia, skratka elx

Elýzium

v starogréckych bájach miesto večnej blaženosti

email

smalt, glazúra; zubná sklovina

eman

jednotka rádioaktivity

emanácia

radón, rádioaktívny plyn vznikajúci pri rozpade aktínia, rádia a thoria; vyžarovanie, výron, vyvieranie

emancipácia

oslobodenie, vymanenie sa, zrovnoprávnenie žien s mužmi; boj za rovnoprávnosť žien

emaskulácia

vykastrovanie muža

emballage

ambaláž

embargo

zajatie a zabavenie obchodnej lode a nákladu; úplný alebo čiastočný zákaz obchodovania s určitou krajinou

emblém

znak, symbol, znamenie

embólia

upchanie krvnej cievy krvnou zrazeninou

embolit

chlorid a bromid striebra, nerast

emboloartria

skresľovanie slov vsúvaním nesprávnych hlások

Počet slov pod písmenom E: 1015
stránky dotazu: 21 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 Ďalšia

counter