Štvrtok 22. apríl 2021 | Meniny má Slavomír › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

embolofrázia

porucha reči spôsobená vsúvaním hlások alebo slov nepatriacich do príslušného slova alebo vety, embolália

embolus

cudzie teliesko, krvná zrazenina v cieve

embryo

zárodok, nenarodený plod; počiatočné štádium vývoja organizmu; klíčok

embryogenéza

vývoj zárodku

embryokardia

činnosť srdca zárodku; rytmus srdca u chorého človeka

embryológia

náuka o zárodočnom vývoji mnohobunkových živočíchov, veda o vývoji organizmov v zárodočnom štádiu

embryóm

veľmi zhubný nádor nezrelých tkanív všetkých zárodočných listov

embryonálny

zárodočný, počiatočný, nevyvinutý

embryopatia

patologické následky vývoja po ochorení plodu počas vnútromaternicového života

emendácia

zmena názvu živočícha alebo rastliny v spôsobe jeho písania

emendácia, emendancia

oprava chyby alebo porušeného miesta v texte, korektúra

ementál

švajčiarsky tvrdý syr v tvare kotúča alebo valca s hmotnosťou až 100 kg a otvormi o veľkosti 1-2 cm

emergencia

vynorenie, vyniknutie; výrastky na povrchu rastlín, napr. tŕne

emeritný

vyslúžilý, penzionovaný, zaslúžilý

emerzia

vynorenie; koniec zatmenia, vystúpenie z tieňa planéty

emetikum

liek vyvolávajúci zvracanie, dávidlo

eméza

dávenie, zvracanie

emfatický

nadšený, dôrazný, vzrušený

emfázia

dôraz, sila, vzrušenie, citové pohnutie

emfyzém

rozdutie pľúc vyvolané ich zmenšujúcou sa plochou

emigrácia

nútené alebo dobrovoľné vysťahovanie z vlasti, vysťahovalectvo, vyhnanstvo; emigranti ako celok; v ekologickom zmysle vysťahovanie živočíchov určitého druhu z priestoru populácie

eminenc

najlepšia známka na vysvedčení, výborná

eminencia

v medicíne doplnok, výčnelok; titul kardinála katolíckej cirkvi

eminentný

mimoriadny, významný, vynikajúci, skvelý, výborný, význačný

emír

vládca emirátu; titul islamského kniežaťa, princa, vysokého hodnostára alebo náčelníka kmeňa

emirát

územnosprávny celok na území historickej arabskej ríše

emisár

posol so zvláštnym poslaním, tajný vyslanec; vyzvedač

emisia

vydanie, vyslanie, uvedenie do obehu, napr. bankoviek; množstvo znečisťujúcich prímesí prenikajúcich z určitého zdroja do ovzdušia

emisivita

schopnosť látky vyžarovať energiu

emitent

kto dáva do obehu cenné papiere alebo peniaze

emitor

elektróda tranzistora, z ktorej vychádza prúd

emócia

cit, pohnutie, dojatie, vzrušenie, rozčúlenie

emotivita

silné citové vzrušenie

empatia

vcítenie sa do pocitov iného človeka

empír

umelecký sloh zo začiatku 19. storočia s koreňmi v napoleonovskom Francúzsku

empíria

skúsenosť

empirický

opierajúci sa o skúsenosť, daný skúsenosťami

empirizmus

názor považujúci skúsenosť za jediný zdroj poznania

emplektit

sulfid medi a bizmutu, nerast

empora

priestor nad bočnými loďami alebo oltárom v kostole; tribúna

empyém

hnisavý zápal v telesnej dutine

ems

stratigrafický stupeň zodpovedajúci vyššiemu spodnému devónu

emšer

starší názov pre regionálny stupeň hornej kriedy (santon a coniak)

emu

trojprstý stepný nelietajúci vták žijúci v Austrálii, podobný pštrosovi

emulácia

zneužitie práva na škodu niekoho; vo výpočtovej technike napodobenie systému spracovania údajov alebo jeho časti iným systémom alebo technickým prostriedkom tak, že napodobňujúci systém spracováva tie isté programy a pre rovnaké vstupné údaje poskytuje rovnaké výsledky

emulgácia

príprava emulzie

emulgátor

látka uľahčujúca vznik emulzie

emulovať

vo výpočtovej technike schopnosť napodobniť jeden systém iným

emulzia

sústava dvoch vzájomne sa nemiešajúcich a v sebe jemne rozptýlených látok

emulzín

druh enzýmu

Počet slov pod písmenom E: 1015
stránky dotazu: 21 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 Ďalšia

counter