Pondelok 12. apríl 2021 | Meniny má Estera › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ekchondróm

nezhubný nádor na povrchu chrupavky alebo kosti

ekdemická choroba

zavlečená z iného miesta, opak endemickej

ekdemit

oxichlorid arzénu a olova, nerast žltej farby

ekdemománia

chorobná túžba cestovať

ekdýzia

zvliekanie, odkladanie starej pokožky brániacej rastu tela u hlíst, hadov a pod.

ekecheiria

v starom Grécku prímerie v dobe konania olympijských hier

ekipa

skupina ľudí so spoločnou úlohou; závodné družstvo; tím

ekistika

veda o ľudských sídlach

eklampsia

nebezpečné kŕče počas tehotenstva, pôrodu alebo šestonedelia

eklekticizmus

spôsob vedeckej, umeleckej alebo inej práce čerpaním z cudzích vzorov, diel alebo starších období

eklektik

vedec alebo umelec netvorivo preberajúci cudzie tvorivé postupy alebo myšlienky

ekletantný

nápadný, zrejmý, zjavný, vynikajúci

eklézia

zhromaždenie občanov v antickom Grécku; bohoslužba raných kresťanov; katolícka alebo iná kresťanská cirkev

eklimeter

prístroj na určovanie výškových rozdielov

eklipsa

zatmenie Slnka alebo Mesiaca

ekliptika

zdanlivá dráha Slnka po oblohe v priebehu roka

ekloga

idylická báseň zo života pastierov; hudobná skladba pastorálneho rázu; výťah z diela

eklogit

kryštalická bridlica

ekofarma

hospodári spôsobom blízkym prirodzenému stavu, nezaťažujúcim prírodu, vyrába bioprodukty

ekofond

ekologický fond, finančné prostriedky na ochranu a zlepšovanie životného prostredia

ekofyziológia

odbor zaoberajúci sa skúmaním vonkajších vplyvov na organizmy

ekoklimatológia

náuka o vzájomných vzťahoch medzi podnebím a potrebami živých organizmov

ekológ

odborník v ekológii

ekológia

náuka o vzájomných vzťahoch organizmov, štúdium vzťahov medzi živým organizmom a prostredím; vedný odbor skúmajúci životné prostredie

ekologizácia

znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie; vnášanie ekologického aspektu do materiálnej ľudskej činnosti a do myslenia a chovania ľudí

ekomorfóza

odchýlka v tvare orgánu alebo organizmov vyvolaná prostredím

ekonometria

odbor zaoberajúci sa a formulujúci ekonomické vzťahy a zákonitosti pomocou matematických metód; ekonometrika

ekonómia

hospodárstvo; hospodárnosť, úspornosť, dobré hospodárenie

ekonomika

národné hospodárstvo jednotlivých krajín; odbor skúmajúci jednotlivé úseky národného hospodárstva

ekonomizér

predhrievač kvapalín a plynov

ekosféra

oblasť okolo hviezdy s priaznivými podmienkami pre život; pásmo života na Zemi aj vo vesmíre; vrstva Zeme vhodná pre výskyt živých organizmov a pre procesy, ktoré potrebujú k životu

ekosystém

základná funkčná jednotka v prírode, v ktorej sú v priamom vzťahu všetky živé zložky s fyzikálnymi a chemickými faktormi prostredia; súbor vzájomne na seba pôsobiacich ľudských systémov a systémov prostredia prírody

ekotón

hraničná časť medzi dvomi biocenózami, napr. okraj lesa; prechodné pásmo medzi rastlinnými alebo živočíšnymi spoločenstvami

ekotoxicita

pôsobenie toxických látok na živé organizmy

ekotoxikológia

výskum pôsobenia exhalátov na živé organizmy

ekotyp

skupina jedincov dedične prispôsobená určitým životným podmienkam

ekran

premietacia plocha; nepriepustná geologická vrstva, clona

ekrazit

trhavina obsahujúca kyselinu pikrovú

ektoblast

vonkajší zárodočný list živočíšneho embrya, ektoderma

ektodaktýlia

vrodené chýbanie prsta alebo jeho článku

ektoderma

vonkajší zárodočný list živočíšneho embrya, ektoblast

ektofág

organizmus živiaci sa na povrchu hostiteľa

ektofyt

rastlinný cudzopasník žijúci na povrchu tela hostiteľa

ektogénny

povrchový, vonkajší, zjavný, z vonkajších príčin; súvisejúci so zemským povrchom, exogénny

ektokardia

vrodené uloženie srdca mimo hrudníka

ektómia

vybratie, vyrezanie lekárom

ektoplazma

povrchová vrstva cytoplazmy tvoriaca lem okolo celej bunky alebo jej výbežkov

ektotermia

schopnosť chladnokrvných živočíchov získavať teplo z prostredia zmenou svojho chovania, napr. vyhľadávaním teplejšej lokality

ektromélia

chýbanie jednej alebo viacerých končatín

ektyma

kožné ochorenie vyvolané streptokokmi a stafylokokmi – prejavuje sa chrastavosťou

Počet slov pod písmenom EK: 74
stránky dotazu: 2 | 1 ... 1 2 ... 2 Ďalšia

counter