Pondelok 12. apríl 2021 | Meniny má Estera › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

elaborát

písomne vypracovaný návrh, úloha, námet a pod.

elácia

spôsob vyjadrovania vysokej miery vlastnosti

elaín

kyselina olejová, oleín

elán

horlivosť, nadšenie; rozmach, zápal

elán vital

životná energia, rozmach

elastancia

dielektrický odpor

elasticita, elastičnosť

ohybnosť, pružnosť

elastín

vláknitá bielkovina, súčasť svaloviny

elastomér

makromolekulová látka veľmi pružná pri normálnej teplote, napr. kaučuk, rýchlo nadobúdajúca pôvodné rozmery

elastooptika

náuka o zmenách optických vlastností látok vyvolaných mechanickým napätím

elatív

vyjadrenie stupňa vlastnosti bez porovnania komparatívom alebo superlatívom; jazykový pád pre pohyb zvnútra von

eldorádo

bájna krajina blahobytu a hojnosti; v prenesenom zmysle krajina hojnosti a blahobytu, vytúžený cieľ

eleaté

grécka filozofická škola založená na učení o jedinom nemennom bytí

elefant

slon

elefantiáza

chorobné stučnenie, zdurenie kože a podkožného tkaniva na niektorých častiach tela

elegancia

vkus, ladnosť pohybu, uhladenosť, vkusné obliekanie, vybraný, vycibrený vkus

elégia

žalospev v literatúre alebo hudbe

elegický

bolestný, trúchlivý

eleison

grécky zmiluj sa, časť kresťanskej modlitby

elekcia

voľba, výber

elektrifikácia

rozširovanie elektrickej rozvodnej siete

elektrika

vo fyzike označenie prístroja na výrobu statickej elektriny

elektrit

tavený oxid hlinitý, umelý korund

elektrizácia

elektrizovanie, nabíjanie telies elektrickým prúdom

elektro-

prvá časť zložených slov s významom elektrický, elektrina

elektroakustika

elektrické spracovanie zvukových záznamov

elektroanalgézia

znecitlivenie elektrickým prúdom

elektroanalýza

chemická analýza využívajúca elektrochemické reakcie a vlastnosti roztoku

elektroanestézia

celkové znecitlivenie pacienta elektrickým prúdom prechádzajúcim centrálnym nervovým systémom

elektrobiológia

náuka o elektrických prúdoch, nábojoch a napätiach v rastlinných, živočíšnych a ľudských organizmoch

elektrobioskopia

vyšetrovanie špeciálnymi prístrojmi umožňujúcimi pohľad do telových dutín

elektrochémia

náuka o prebiehajúcich chemických reakciách vo vzťahu k premenám chemickej a elektrickej energie

elektrochirurgia

chirurgia využívajúca pri operatívnych úkonoch účinky vysokofrekvenčného prúdu

elektróda

vodič, ktorým prechádza elektrický prúd do iného prostredia

elektrodiagnostika

určovanie diagnózy pomocou elektrických prístrojov na báze elektrickej dráždivosti tkanív ľudského tela

elektrodialýza

v chémii dialýza urýchlená pôsobením elektrického poľa

elektrodynamika

náuka o vlastnostiach a vzájomnom pôsobení pohybujúcich sa elektrických nábojov a o vzniku a šírení elektromagnetických vĺn, súčasť fyziky

elektroencefalografia, EEG

lekárska metóda zachytávania mozgových elektrických potenciálov

elektroforéza

pohyb častíc v elektrickom poli; fyzikálno-chemické oddeľovanie na základe pohybu častíc v homogénnom elektrickom poli

elektrofyziológia

náuka o pôsobení elektrických javov a elektrického prúdu na živé organizmy

elektrografia

chemická elektroanalytická metóda; zobrazovanie predmetov na fotografickú vrstvu pomocou elektrického poľa

elektrografia

metóda záznamu biopotenciálov ľudského tela

elektrografitácia

tepelné spracovanie amorfného uhlíka s následným vznikom grafitu

elektrogravimetria

v chémii jedna z metód kvantitatívnej analýzy

elektrokardiograf

prístroj na zaznamenávanie bioelektrických potenciálov, skratka EKG

elektrokardiografia, EKG

lekárska metóda zachytávania elektrických potenciálov vznikajúcich činnosťou srdca

elektrokardiogram

záznam elektrokardiografu

elektrokardioskop

prístroj sledujúci elektrokardiografickú krivku pacienta počas operácie

elektrokardiostimulátor

prístroj na elektrické dráždenie srdcového svalu

elektrokaustika

odstránenie chorobne zmeneného tkaniva drôtom rozžeraveným pomocou elektrického prúdu

Počet slov pod písmenom EL: 123
stránky dotazu: 3 | 1 ... 1 2 3 ... 3 Ďalšia

counter