Pondelok 12. apríl 2021 | Meniny má Estera › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

email

smalt, glazúra; zubná sklovina

eman

jednotka rádioaktivity

emanácia

radón, rádioaktívny plyn vznikajúci pri rozpade aktínia, rádia a thoria; vyžarovanie, výron, vyvieranie

emancipácia

oslobodenie, vymanenie sa, zrovnoprávnenie žien s mužmi; boj za rovnoprávnosť žien

emaskulácia

vykastrovanie muža

emballage

ambaláž

embargo

zajatie a zabavenie obchodnej lode a nákladu; úplný alebo čiastočný zákaz obchodovania s určitou krajinou

emblém

znak, symbol, znamenie

embólia

upchanie krvnej cievy krvnou zrazeninou

embolit

chlorid a bromid striebra, nerast

emboloartria

skresľovanie slov vsúvaním nesprávnych hlások

embolofrázia

porucha reči spôsobená vsúvaním hlások alebo slov nepatriacich do príslušného slova alebo vety, embolália

embolus

cudzie teliesko, krvná zrazenina v cieve

embryo

zárodok, nenarodený plod; počiatočné štádium vývoja organizmu; klíčok

embryogenéza

vývoj zárodku

embryokardia

činnosť srdca zárodku; rytmus srdca u chorého človeka

embryológia

náuka o zárodočnom vývoji mnohobunkových živočíchov, veda o vývoji organizmov v zárodočnom štádiu

embryóm

veľmi zhubný nádor nezrelých tkanív všetkých zárodočných listov

embryonálny

zárodočný, počiatočný, nevyvinutý

embryopatia

patologické následky vývoja po ochorení plodu počas vnútromaternicového života

emendácia

zmena názvu živočícha alebo rastliny v spôsobe jeho písania

emendácia, emendancia

oprava chyby alebo porušeného miesta v texte, korektúra

ementál

švajčiarsky tvrdý syr v tvare kotúča alebo valca s hmotnosťou až 100 kg a otvormi o veľkosti 1-2 cm

emergencia

vynorenie, vyniknutie; výrastky na povrchu rastlín, napr. tŕne

emeritný

vyslúžilý, penzionovaný, zaslúžilý

emerzia

vynorenie; koniec zatmenia, vystúpenie z tieňa planéty

emetikum

liek vyvolávajúci zvracanie, dávidlo

eméza

dávenie, zvracanie

emfatický

nadšený, dôrazný, vzrušený

emfázia

dôraz, sila, vzrušenie, citové pohnutie

emfyzém

rozdutie pľúc vyvolané ich zmenšujúcou sa plochou

emigrácia

nútené alebo dobrovoľné vysťahovanie z vlasti, vysťahovalectvo, vyhnanstvo; emigranti ako celok; v ekologickom zmysle vysťahovanie živočíchov určitého druhu z priestoru populácie

eminenc

najlepšia známka na vysvedčení, výborná

eminencia

v medicíne doplnok, výčnelok; titul kardinála katolíckej cirkvi

eminentný

mimoriadny, významný, vynikajúci, skvelý, výborný, význačný

emír

vládca emirátu; titul islamského kniežaťa, princa, vysokého hodnostára alebo náčelníka kmeňa

emirát

územnosprávny celok na území historickej arabskej ríše

emisár

posol so zvláštnym poslaním, tajný vyslanec; vyzvedač

emisia

vydanie, vyslanie, uvedenie do obehu, napr. bankoviek; množstvo znečisťujúcich prímesí prenikajúcich z určitého zdroja do ovzdušia

emisivita

schopnosť látky vyžarovať energiu

emitent

kto dáva do obehu cenné papiere alebo peniaze

emitor

elektróda tranzistora, z ktorej vychádza prúd

emócia

cit, pohnutie, dojatie, vzrušenie, rozčúlenie

emotivita

silné citové vzrušenie

empatia

vcítenie sa do pocitov iného človeka

empír

umelecký sloh zo začiatku 19. storočia s koreňmi v napoleonovskom Francúzsku

empíria

skúsenosť

empirický

opierajúci sa o skúsenosť, daný skúsenosťami

empirizmus

názor považujúci skúsenosť za jediný zdroj poznania

emplektit

sulfid medi a bizmutu, nerast

Počet slov pod písmenom EM: 61
stránky dotazu: 2 | 1 ... 1 2 ... 2 Ďalšia

counter