Štvrtok 22. apríl 2021 | Meniny má Slavomír › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

et cetera

a iné, a tak ďalej, skratka etc., atď.

éta

v gréckej abecede písmeno „é“

etablovať

zariaďovať, zriaďovať, usporiadať

etablovať sa

usadiť sa, zariadiť si vlastné podnikanie

etalón

štandard, normál; model nahrádzajúci meraciu jednotku určitej veličiny, napríklad kilogram alebo meter

etán

nasýtený uhľovodík s dvomi atómami uhlíka, horľavý bezfarebný plyn

etanol

najjednoduchší alkohol, lieh, etylalkohol

etapa

časový alebo dráhový úsek, stupeň vývoja, obdobie; samostatný úsek športového závodu

etat

stav, rozpočet, výkaz

etatizácia

zoštátnenie, prevod neštátneho majetku do vlastníctva štátu

etatizmus

prehnané zdôrazňovanie funkcií štátu

etáž

rovina, vrstva; podlažie, poschodie

etažér, etažérka

stojan, polička s priehradkami, regál

etc.

skratka slov et cetera = a tak ďalej

etén

najjednoduchší alkén, etylén

éter

etyléter, bezfarebná kvapalina vyrobená z liehu a používaná ako rozpúšťadlo a k narkóze; látka, ktorej molekula obsahuje dve uhlíkaté skupiny prepojené kyslíkom; v starom Grécku látka vypĺňajúca vesmírny priestor

éterický

nehmotný, nadpozemský, jemný, vzdušný, veľmi prchavý

éterický olej

prchavá látka z rastlín, silica

eternit

krytina z azbestocementu

etický

mravný, morálny

etika

náuka o mravnosti, sústava mravných zásad; morálka, mravnosť

etiketa

pravidlá spoločenského chovania; nálepka na fľašiach, značka

etín

acetylén, bezfarebný plyn

etiolizácia

bielenie, blednutie; nedostatočné sfarbenie rastlín spôsobené nedostatkom svetla

etiológia

náuka o príčinách javov, chorôb a pod.

etiopatogenéza

súbor príčin a mechanizmov vedúcich ku vzniku choroby

etioplast

plast vytvorený nedostatkom svetla

etnikum

skupina ľudí, ktorých spája spoločný pôvod, zvláštne kultúrne znaky, predovšetkým jazyk, tradície a mentalita; etnická skupina

etno-

prvá časť zložených slov s významom národ, ľud

etnocentrizmus

zveličovanie významu etnického hľadiska, spravidla nadmerné preferovanie určitého etnika

etnogenéza

proces formovania a vznikania etnických skupín až k národom

etnogeografia

výskum zemepisného rozšírenia etnických skupín a národov

etnografia

národopis, náuka o chovaní živočíchov a ľudí

etopédia

náuka o výchove a vzdelávaní sociálne narušenej mládeže

étos

mrav, mravný základ jednania

etuda

cvičná hudobná skladba; krátky prozaický útvar na vopred danú tému; krátky herecký výstup

etui

puzdro, schránka

etuvovanie

obaľovanie, opuzdrovanie, enkapsulácia

etyl

jednomocný radikál odvodený od etánu

etylácia

zavádzanie etylu do molekuly organickej zlúčeniny

etylalkohol

etanol, najjednoduchší alkohol, lieh

etylchlorid

bezfarebné tekuté lokálne anestetikum, chlóretán

etylén

etén, najjednoduchší alkén

etylizmus

chronická otrava alkoholom

etymológia

náuka o pôvode slov, pôvod a vývoj slova

Počet slov pod písmenom ET: 45
stránky dotazu: 1 | 1 ... 1 ... 1

counter