Nedeľa 11. apríl 2021 | Meniny má Július › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

fa

solmizačná slabika pre tón „f“

fabianizmus

reformistický socializmus v devätnástom storočí v Anglicku

fabion

profilovaný alebo zaoblený prechod medzi stenou a stropom

fábor

vlajka; ozdobná stuha

fabrikácia

továrenská výroba, v prenesenom zmysle vymýšľanie nepravdivých informácií; vymýšľanie dejov, príbehov

fabula

výmysel, vymyslený príbeh, dej

fabulácia

vymýšľanie deja ako podkladu literárneho diela

facelifting

chirurgické napnutie pokožky obličaja

faciálny

obličajový, lícny

facile

v hudbe: ľahko, vzletne

facility

zariadenie, vybavenie; platobné prostriedky, ktoré možno získať ako devízový úver

facilizácia

uľahčenie výkonu alebo aktivity

facsimile

presná kópia textu, pečate a pod.

fader

zoslabovač, prelínač; zatmievacie zariadenie kamery

fading

slabnutie rádiového alebo zvukového signálu pôsobením vonkajších vplyvov alebo zámerne

fádny

nudný, nezaujímavý, nezábavný, jednotvárny

fág

druhá časť zložených slov s významom ničiteľ, hubiteľ

fág

vírus, ktorého hostiteľom je baktéria, vírus napádajúci baktérie

fagocyt

bunka pohlcujúca drobné častice, najmä mikróby

fagocytóza

schopnosť buniek pohlcovať pevné častice

fagománia

chorobná žravosť, pažravosť

fagot

drevený dychový hudobný nástroj

fagotropia

pohlcovanie organizmov alebo ich častí iným organizmom

fair

slušný, čestný, poctivý, dodržujúci pravidlá, férový

fait accompli

hotová vec, dokonaná udalosť

fajansa

keramika s bielou nepriesvitnou polevou, majolika

fajé

pomerne tuhá lesklá hodvábna tkanina s priečnym rebrovaním

fajn

slangový výraz pre pekne, dobre, príjemne; príjemný, pekný

fakír

v islamskom svete žobravý mních, v Indii náboženský askét a kúzelník

fakolýza

uvoľnenie šošovky oka

faksimile

presná tlačová kópia originálu; druh prenosu obrazu

fakt

udalosť, skutočnosť, čin, skutok

faktografia

výpočet faktov bez ich hodnotenia; zhromažďovanie údajov

faktor

činiteľ; rozhodujúca sila; vedúci dielne rozdeľujúci prácu; násobenec a násobiteľ

faktoriál čísla

súčin prirodzených čísiel od jednej do daného čísla

faktoring

odkúpenie krátkodobej pohľadávky od predávajúceho ešte pred lehotou splatnosti v záujme získania finančnej hotovosti a zaistenia cash-flow

faktotum

dôležitý pomocník, niekoho „pravá ruka“

faktúra

účet za tovar alebo vykonanú prácu

fakula

fakľa; svetlé nepravidelné vláknité útvary okolo slnečných škvŕn

fakulta

špecializovaná časť vysokej školy

fakultatívny

nezáväzný, nepovinný, dobrovoľný

falc

opevnené vladárske sídlo; územie riadené z tohto sídla; drážka, žliabok, záhyb; lom, ohyb

falibilita

omylnosť, možnosť omylu

falický

týkajúci sa mužského pohlavného údu, falosu

falický kult

u niektorých národov kult mužských bohov plodnosti, kult mužského pohlavného orgánu

falodín

toxický pepsín v muchotrávke zelenej

falos

mužský pohlavný orgán, penis

falzátor

falšovateľ, napodobňovateľ

falzifikácia

napodobňovanie, falšovanie; vyvracanie teórie alebo hypotézy

falzum

napodobenina, falzifikát

Počet slov pod písmenom F: 1348
stránky dotazu: 27 | 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 27 Ďalšia

counter