Nedeľa 28. február 2021 | Meniny má Zlatica › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

iactatio

prudké zmietanie sa pacienta na lôžku, jaktácia

iatrochémia

smer v lekárstve 17. a 18. storočia vysvetľujúci životné pochody v organizme chemickými dejmi

iatrofyzika

smer v lekárstve v 17. storočí, vysvetľujúci pochody v ľudskom tele ako mechanické a fyzikálne procesy

iatrogénia

poškodenie zdravia negatívnym pôsobením liečebného zákroku

iberský

týkajúci sa Pyrenejského poloostrova

ibidem

tamtiež, odkazová skratka ibid., ib.

ibis

exotický, bocianovi podobný brodivý vták

ibiš

rastlina z čeľade slezovitých, ibiš lekársky

ibištek

veľkokvetá rastlina alebo ker

ibn

časť arabských mien s významom syn

ichnofosília

fosílna stopa po činnosti organizmu, tzv. bioglyf

ichnogram

odtlačok stopy nohy

ichnológia

náuka o skamenelých stopách živočíchov

ichor

pohyblivý roztok žulovitého hlbinného magmatu pôsobiaci na povrchových horninách zmeny na žulu

ichtamol

amónna soľ získaná sulfonáciou dechtu; používa sa pri výrobe antiseptických mastí, pri liečbe omrzlín, zápalov a pod.

ichtyofág

živočích živiaci sa rybami

ichtyofauna

určité druhy rýb v určitej oblasti

ichtyografia

popis rýb

ichtyológia

náuka o rybách, súčasť zoológie

ichtyóza

chorobná šupinatosť kože

idea

myšlienka, nápad; základná predstava o konečnom výsledku osobnej alebo spoločenskej činnosti; pojem, predstava

ideál

vzor dokonalosti; nedosiahnuteľný cieľ snaženia, vysnená predstava

idealizácia

nekritické zdôrazňovanie kladných hodnôt alebo predností a zamlčovanie nedostatkov

idealizmus

smer myslenia, podľa ktorého je ľudské vedomie prvotné a bytie druhotné; nekritický postoj ku skutočnosti

ideálny

dokonalý, príkladný, nedosiahnuteľný, neskutočný

idée fixe

utkvelá myšlienka, fixná idea; v hudbe príznačný motív

idem

to isté

idem

to isté; knižný odkaz; odkazová skratka

idem per idem

rovnaké rovnakým, bludný kruh; keď to isté je vysvetľované tým istým

identický

totožný, súhlasný

identifikácia

v psychiatrii stotožnenie sa človeka s inou osobou, zisťovanie totožnosti

identifikátor

vo výpočtovej technike skupina znakov používaná na identifikáciu alebo pomenovanie údajov alebo ich vlastností

identifikovať

zisťovať totožnosť; určovať základné vlastnosti jednotlivca alebo predmetu za účelom jeho zaradenia do príslušnej prírodovedeckej skupiny

identita

totožnosť; zhoda, súlad, sebauvedomovanie človeka

ideogram

obrázkový písmový znak (čínske písmo, mapové značky a pod.); báseň písaná alebo upravená do obrazca, ktorý naznačuje jej obsah; kaligram, carmen figuratum

ideokracia

vláda ideí

ideológia

súhrn názorov a teórií zo všetkých oblastí ľudskej činnosti, ktoré zodpovedajú materiálno-ekonomickým podmienkam danej spoločnosti alebo triedy

ideotyp

najvhodnejší organizmus na šľachtenie

ideový

myšlienkový, súvisiaci s ideou

idiazabel

španielsky tvrdý ovčí syr

idioblast

bunka alebo skupina buniek, ktoré sa obsahom, tvarom alebo inými vlastnosťami odlišujú od iných; vlastnými kryštalickými plochami obmedzená čiastočka premenených hornín

idiochromozóm

určuje genetický podklad pohlavia; pohlavný chromozóm

idiocia

najťažší stupeň slabomyseľnosti, idiotizmus

idiofón

samoznejúci hudobný nástroj

idiogamia

oplodňovanie samičích gamét gamétami samčími toho istého jedinca; samoopelenie, opelenie peľom z toho istého kvetu toho istého jedinca

idioglosia

vlastná reč malého dieťaťa

idiograf

rukopis, vlastnoručný podpis

idiolatria

sebaláska, narcizmus

idiolekt

štýl jazykového prejavu príznačný pre určitú skupinu alebo jednotlivca

idiom

svojrázny jazykový výraz, spravidla priamo nepreložiteľný, príslovie

Počet slov pod písmenom I: 778
stránky dotazu: 16 | 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 Ďalšia

counter