Pondelok 12. apríl 2021 | Meniny má Estera › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

meander

ornament z pravouhlej lomenej čiary; meandre = pravidelné zákruty rieky

mecenáš

bohatý podporovateľ vedy a umenia

mechanika

náuka o rovnováhe a pohybe telies; oblasť prírodných vied, ktorá sa zaoberá zákonmi pokoja a pohybu telies a tekutín; strojníctvo

mechanizácia

zavádzanie strojovej výroby, nahrádzanie ručnej práce strojovou

mechanizmus

stroj; zariadenie na prenášanie pohybu; ustálený, strojový postup

mechanofóbia

chorobný strach z mechanizácie a automatizácie, zo strojov vôbec

medaila

pamätný odznak, vyznamenanie; pamätný peniaz

medailón

oválny prívesok k náhrdelníku, najčastejšie s rytinou alebo vyobrazením; reliéfová výzdoba pomníka alebo priečelia budovy, spravidla oválna alebo kruhová; umelecky spracovaný slovný alebo obrazový portrét života a diela významnej osobnosti

médiá

masovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, tlač, internet a pod.)

mediácia

sprostredkovanie

medializácia

zverejňovanie, poskytnutie publicity v masovokomunikačných prostriedkoch

mediálny

stredný, stredový, tiahnuci ku stredu; týkajúci sa médií (televízia, rozhlas, tlač a pod.)

medián

aritmetický priemer dvoch stredných hodnôt štatistických súborov; špiritista, vyvolávač duchov

mediastinálny

medzipľúcny

mediastinum

medzihrudie

mediátor

sprostredkovateľ

medicína

lekárstvo, lekárska veda a prax; hovorové označenie fakulty lekárstva

medicinálny

liečivý, liečebný; zdravotný, zdravotnícky; lekársky

medicinbal

ťažká plnená kožená lopta

medicinman

anglický názov lekára a kúzelníka u primitívnych a indiánskych kmeňov

medieval

stredovek; druh písma latinky s naklonenou osou

medik

študent medicíny

medikament

liek

medikamentózny

vyvolaný liekmi; uskutočňovaný pomocou liekov

mediokalcinóza

ochorenie tepien, ktorého príčinou je ukladanie vápenných solí

mediokrita

prostrednosť, priemernosť

medisancia

ohováranie, utŕhanie na cti; klebeta

meditácia

premýšľanie, hĺbanie, rozjímanie

mediterán

prvý stupeň mladších treťohôr

mediteránny

stredozemský, týkajúci sa Stredozemného mora a krajín v tejto oblasti

médium

prostriedok; prostredie; stredný článok niečoho; v špiritizme osoba, ktorá údajne sprostredkuje styk so zosnulými alebo vzdialenými osobami; masovokomunikačný prostriedok; v kulinárstve stredne prepečený

medula

dreň, napr. kostná; miecha

medulárny

miechový; dreňový

medúza

morský živočích so zvonovitým rôsolovitým telom

medzimolekulárny

jestvujúci, uskutočňujúci sa medzi molekulami

medziplanetárny

jestvujúci, uskutočňujúci sa medzi planétami, napr. medziplanetárny let

mefitický

odporne páchnuci, smradľavý

megaflops

jednotka výpočtovej rýchlosti, milión operácií pri pohyblivej desatinnej čiarke za sekundu

megafón

zosiľovač zvuku, hlásna trúba, reproduktor

megalit

monumentálny kamenný pamätník z predhistorických čias, kamenný kváder na budovanie hrobiek a obrovských stavieb

megaloblast

jedno zo štádií vývoja červenej krvinky

megalocyt

veľká červená krvinka, ktorá vznikla z megaloblastu

megalofóbia

chorobný strach z veľkých vecí alebo z veľkého priestoru

megalománia

chorobné sebapreceňovanie, chorobná túžba vyniknúť, velikášstvo, nadmerná túžba po sláve, moci a hmotných statkoch

megalopsia

zraková porucha, pri ktorej sa predmety zdajú byť väčšie ako v skutočnosti sú

megaron

v gréckej a egejskej kultúre dom s pravouhlým pôdorysom a s otvorenou predsieňou

megatona

výbušná hodnota jedného milióna ton tritolu

megawatt

milión wattov, značka MW

megawatthodina

milión wattov za hodinu, značka MWh

meióza

redukčné delenie pohlavných buniek so zmenšením počtu chromozómov na polovicu

Počet slov pod písmenom ME: 255
stránky dotazu: 6 | 1 ... 1 2 3 4 5 6 ... 6 Ďalšia

counter