Nedeľa 18. apríl 2021 | Meniny má Valér › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

moa

vyhynutý druh pštrosa

mobiliár

zariadenie objektu; prenosné zariadenie

mobílie

hnuteľnosti, zvršky

mobilita

pohyblivosť, živosť; pohyb peňažných prostriedkov; schopnosť premeniť hospodárske hodnoty na peňažné

mobilizácia

uvedenie vojsk do bojovej pohotovosti; pohotovostná príprava na nejakú činnosť, uvedenie do pohotovosti

mobilizmus

geotektonická hypotéza predpokladajúca horizontálny pohyb pevnín po spodných vrstvách zemskej kôry

mobilný

pohyblivý; pripravený na použitie

móda

dočasné zjednotenie vkusu, všeobecná obľuba

modalita

spôsob diania, bytia, prevádzanie; okolnosti, možnosti, podmienky diania alebo činnosti; stupeň istoty nejakého súdu; uplatňovanie postoja hovoriaceho vo výpovedi, modálnosť; v hudbe spôsob skladby založený na inom ako dur-molovom systéme

modálny

spôsobový, účelový

model

vzor, príklad, predloha; návrh konštrukcie alebo výrobku v zmenšenom meradle; podklad pre zlievarenskú formu

modelácia

plastické formovanie povrchu, tvar, forma

modeling

predvádzanie modelov, práca modeliek; modelovanie

modem

menič dátového signálu na modulovaný a naopak, zariadenie na prenos dát po telefóne

moder

humusová alebo listová drvina tvoriaca prechod k vlastnému humusu; prechodná forma humusu bez úplnej humifikácie

moder

humusová alebo listová drvina tvoriaca prechod k vlastnému humusu; prechodná forma humusu bez úplnej humifikácie

moderácia

miernosť, umiernenosť; zmiernenie; spomaľovanie neutrónov prostredníctvom moderátorov

moderácia

miernosť, umiernenosť; zmiernenie; spomaľovanie neutrónov prostredníctvom moderátorov

moderato

v hudbe: mierne, pokojne, umiernene

moderato

v hudbe: mierne, pokojne, umiernene

moderátor

sprievodca televíznym alebo rozhlasovým programom, konferenciér

moderátor

sprievodca televíznym alebo rozhlasovým programom, konferenciér

moderna

súdobé umenie; formalistický a subjektivistický smer európskeho umenia z konca 19. storočia; v hudbe smer od konca 19. storočia

moderna

súdobé umenie; formalistický a subjektivistický smer európskeho umenia z konca 19. storočia; v hudbe smer od konca 19. storočia

modernista

propagátor moderných názorov; stúpenec modernizmu

modernista

propagátor moderných názorov; stúpenec modernizmu

modernizácia

vylepšovanie, prispôsobenie súčasným nárokom a požiadavkám, inovácia

modernizácia

vylepšovanie, prispôsobenie súčasným nárokom a požiadavkám, inovácia

moderný

súdobý, súčasný, zodpovedajúci súčasnému vkusu a záľube

moderný

súdobý, súčasný, zodpovedajúci súčasnému vkusu a záľube

moderovať

mierniť, zmierňovať, obmedzovať

moderovať

mierniť, zmierňovať, obmedzovať

modestný

skromný, zdržanlivý, mierny

modestný

skromný, zdržanlivý, mierny

modifikácia

pozmenenie, úprava, prispôsobenie; zmena organizmu v medziach bežného vývoja

modifikácia

pozmenenie, úprava, prispôsobenie; zmena organizmu v medziach bežného vývoja

modifikátor

látka regulujúca priebeh polymerácie

modifikátor

látka regulujúca priebeh polymerácie

modistka

žena zhotovujúca klobúky

modistka

žena zhotovujúca klobúky

modul

hodnota, veličina, miera; absolútna hodnota komplexného čísla; súčasť elektronického zariadenia zvláštnej konštrukcie; pomocné zariadenie so zvláštnym účelom; konštrukčný prvok; pomerná jednotka určujúca pomery v kompozícii

modul

hodnota, veličina, miera; absolútna hodnota komplexného čísla; súčasť elektronického zariadenia zvláštnej konštrukcie; pomocné zariadenie so zvláštnym účelom; konštrukčný prvok; pomerná jednotka určujúca pomery v kompozícii

modulácia

formovanie, obmieňanie, zmena, prechod; periodická zmena kmitočtu tzv. nosnej vysokofrekvenčnej vlny; trvalý prechod z jednej tóniny do druhej

modulácia

formovanie, obmieňanie, zmena, prechod; periodická zmena kmitočtu tzv. nosnej vysokofrekvenčnej vlny; trvalý prechod z jednej tóniny do druhej

modularita

skladobnosť, zostaviteľnosť

modularita

skladobnosť, zostaviteľnosť

modulátor

funkčná jednotka prevádzajúca signál na modulovaný signál vhodný na prenos

modulátor

funkčná jednotka prevádzajúca signál na modulovaný signál vhodný na prenos

modus

spôsob, druh, miera; slovesný spôsob; stupnica s iným usporiadaním ako dur-moll; stredoveká stupnica; v matematike stredná hodnota štatistického súboru

modus

spôsob, druh, miera; slovesný spôsob; stupnica s iným usporiadaním ako dur-moll; stredoveká stupnica; v matematike stredná hodnota štatistického súboru

Počet slov pod písmenom MO: 452
stránky dotazu: 10 | 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10 Ďalšia

counter