Streda 19. február 2020 | Meniny má Vlasta › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

nitrid

zlúčenina dusíka s kovom

nitridovanie

tepelné tvrdenie povrchu ocele sýtením povrchovej vrstvy dusíkom v kvapalnom alebo plynnom prostredí

nitrifikácia

aerobný proces, pri ktorom prebieha oxidácia dusíkatých látok pomocou baktérií, súčasť premeny dusíkatých látok v pôde

nitril

organická dusíkatá zlúčenina na báze kyanovodíka

nitrit

soľ kyseliny dusitej; dusitan

nitritácia

premena amónnych solí na nitrity pôsobením baktérií

nitrobenzén

toxická látka vznikajúca nitráciou benzénu

nitrocelulóza

nitrát celulózy, streľná bavlna

nitrofilný

žijúci na mieste bohatom na dusík

nitrofóbny

neznášajúci vyšší obsah dusíka v pôde

nitrofyt

nitrofilná rastlina

nitroglycerín

výbušnina, nitrát glycerínu; prostriedok na liečbu srdcových a cievnych ochorení

nitrometer

merač obsahu dusíka v kyseline dusičnej

nitronatrit

dusičnan sodný, vo vode rozpustný nerast

nitrovanie

zavedenie nitroskupiny do organických zlúčenín

nivácia

absencia premeny snehu a firnu na firnový ľad

niválny

snežný, snehový

nivelácia

vyrovnanie, urovnávanie; meranie nadmorských výšok terénu

nivelizácia

vyrovnávanie na rovnakú úroveň, zrovnávanie, rovnostárstvo

nivelovať

prevádzať niveláciu

nízkokalorický

obsahujúci málo kalórií

nízkomolekulárne zlúčeniny

zlúčeniny s molekulárnou hmotnosťou do 100

nobélium

transuránový prvok, značka No

nobilita

šľachta; urodzenosť

noblesa

šľachta; tzv. lepšia spoločnosť; jemné chovanie, ušľachtilosť, vznešenosť, uhladenosť

nociceptor

receptor registrujúci bolestivé podnety

nodus

uzlina

noetika

náuka o hodnote a možnostiach ľudského poznania, teória poznania

noktambulizmus

námesačnosť, druh nervovej choroby

noktur

časť nočných modlitieb breviára

noktúria

časté močenie v noci

nokturno

nočná hudba, skladba pokojnej nočnej nálady; obraz nočnej krajiny

nolens volens

chtiac nechtiac, voľky nevoľky

nomád

kočovník

nomáda

rod divokých parazitických včiel

nomen

meno

nomen omen

vlastné meno vyjadrujúce nejakú typickú vlastnosť alebo skutočnosť týkajúcu sa nositeľa mena; meno = znamenie

nomenklatúra

názvoslovie; zoznam mien a pojmov; súhrn odborných výrazov určitého odboru

nómia

druhá časť zložených slov s významom 1. správa; 2. náuka

nomický

všepostihujúci, obecný; vyjadrujúci zákonitosť

nominácia

menovanie, označenie; určenie mien hráčov alebo pretekárov pre účasť na športovom stretnutí

nominalizmus

peňažná teória; názor na všeobecné pojmy ako na púhe mená, nie skutočnosti

nominálny

menovitý, zodpovedajúci menovitej hodnote; vyjadrený v peniazoch

nominatim

menovite, najmä

nominatív

prvý pád skloňovania

nomogenéza

evolučná teória považujúca vývoj za riadený predurčenými prírodnými javmi, neovplyvňovaný prostredím

nomografia

náuka o grafickom riešení matematických úloh

nomogram

grafické zobrazenie riešenia rovnice

nomokracia

vláda zákonov, zákonnosť

nomológia

náuka o zákonoch javov

Počet slov pod písmenom N: 476
stránky dotazu: 10 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10 Ďalšia

counter