Streda 30. september 2020 | Meniny má Jarolím › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

nobélium

transuránový prvok, značka No

nobilita

šľachta; urodzenosť

noblesa

šľachta; tzv. lepšia spoločnosť; jemné chovanie, ušľachtilosť, vznešenosť, uhladenosť

nociceptor

receptor registrujúci bolestivé podnety

nodus

uzlina

noetika

náuka o hodnote a možnostiach ľudského poznania, teória poznania

noktambulizmus

námesačnosť, druh nervovej choroby

noktur

časť nočných modlitieb breviára

noktúria

časté močenie v noci

nokturno

nočná hudba, skladba pokojnej nočnej nálady; obraz nočnej krajiny

nolens volens

chtiac nechtiac, voľky nevoľky

nomád

kočovník

nomáda

rod divokých parazitických včiel

nomen

meno

nomen omen

vlastné meno vyjadrujúce nejakú typickú vlastnosť alebo skutočnosť týkajúcu sa nositeľa mena; meno = znamenie

nomenklatúra

názvoslovie; zoznam mien a pojmov; súhrn odborných výrazov určitého odboru

nómia

druhá časť zložených slov s významom 1. správa; 2. náuka

nomický

všepostihujúci, obecný; vyjadrujúci zákonitosť

nominácia

menovanie, označenie; určenie mien hráčov alebo pretekárov pre účasť na športovom stretnutí

nominalizmus

peňažná teória; názor na všeobecné pojmy ako na púhe mená, nie skutočnosti

nominálny

menovitý, zodpovedajúci menovitej hodnote; vyjadrený v peniazoch

nominatim

menovite, najmä

nominatív

prvý pád skloňovania

nomogenéza

evolučná teória považujúca vývoj za riadený predurčenými prírodnými javmi, neovplyvňovaný prostredím

nomografia

náuka o grafickom riešení matematických úloh

nomogram

grafické zobrazenie riešenia rovnice

nomokracia

vláda zákonov, zákonnosť

nomológia

náuka o zákonoch javov

nomotetický

zákonodárny; zákonitý

non sequitur

nevyplýva; chyba v uvažovaní

non troppo

v hudbe: nie príliš

nóna

v hudbe deviaty stupeň diatonickej stupnice; interval tvorený rozdielom deviatich stupňov diatonickej stupnice; v stredoveku v niektorých krajinách od poddaných vyberaný deviaty diel úrody, obdoba desiatku

nonet

v hudbe komorná skladba pre deväť nástrojov alebo hlasov

noneto

komorný deväťčlenný hudobný súbor

nonius

posuvné meradlo na meranie menších zlomkov, dielikov hlavného meradla, vernier

nonkonformita

chovanie nezhodujúce sa s normami a cieľmi spoločnosti; neprispôsobivosť; rozdielnosť v myslení

nonóda

elektrónka s deviatimi elektródami

nonplusultra

nič lepšieho nad to; neprekonateľná vec, neopakovateľný jav

nonšalantnosť

nenútenosť, nedbalosť, neformálnosť; okázalý nedostatok starostlivosti o zovňajšok alebo nedostatok horlivosti

nonsens

nezmysel, absurdita; lyrický literárny žáner podobný groteske

nonstop

nepretržite, bez zastávky, bez prerušenia

nontronit

vodnatý kremičitan s obsahom železa

nonvalér

znehodnotený cenný papier, peniaze; umelecky nehodnotné dielo; neschopný, bezvýznamný človek

nonverbálny

bez použitia reči, neverbálny

nóny

v rímskom kalendári 5. alebo 7. deň v mesiaci

noosféra

sféra vlády rozumu

nopál

druh kaktusu

noradrenalín

hormón nadobličkovej drene, norepinefrín

nordický

severský, severný; škandinávsky, germánsky

norepinefrín

hormón nadobličkovej drene, noradrenalín

Počet slov pod písmenom NO: 98
stránky dotazu: 2 | 1 ... 1 2 ... 2 Ďalšia

counter