Nedeľa 24. marec 2019 | Meniny má Gabriel › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

terbium

chemický prvok, značka Tb

terč

vrchná časť klobúka huby

terceron

miešanec belocha a mulatky

tercia

tretia trieda gymnázia; tretí tón stupnice; písmo s veľkosťou 16 bodov

terciána

trojdňová maláriová horúčka

terciárny

tretí v poradí, tretieho stupňa; nevýrobný, týkajúci sa služieb obyvateľstvu = terciárna sféra; v medicíne: nachádzajúci sa v treťom štádiu ochorenia

terciér

treťohory

terčík

látka vystavená toku častíc v kozmickom žiarení alebo v reaktore

tercína

trojveršová sloha zložená z desať- alebo jedenásťslabičných jambických veršov

terčovec

brazílska ryba s diskovitým tvarom tela a pestrým sfarbením

terebra

ústroj na kladenie vajíčok do lariev v dreve u blanokrídleho hmyzu

tereka

africká a juhoamerická korytnačka dorastajúca do dlžky 1 metra

terén

územie; pozemok, stavebná plocha; exteriér; krajina vo voľnej prírode; miesto výskytu určitého javu; miesto, po ktorom sa niekto pohybuje; pracovná oblasť

tergo

zadná strana

teriér

anglické plemeno poľovníckych, prípadne spoločenských psov

terigénny

pevninový, vzniknutý na pevnine

teriológia

náuka o cicavcoch, mamaliológia

teriomorfizmus

predstava boha v podobe zvieraťa; zobrazovanie boha vo zvieracej podobe, zoomorfizmus

teritorialita

právna zásada, podľa ktorej sa pri posudzovaní právnych skutočností aplikuje právny poriadok príslušného územia

teritoriálny

územný, týkajúci sa určitého územia

teritórium

územie, obvod; štátne územie; vymedzená časť územia spadajúca pod jednotnú správu (štátnu, cirkevnú a pod.)

term

energetický stav atómu alebo molekuly; konštrukčný prvok v jazyku konceptuálnej schémy, ktorý slúži ako odkaz na entitu

terma

prírodný horúci prameň, žriedlo; starorímske verejné kúpele

termálna voda

minerálna voda s teplotou nad 20 °C

termálne vody

minerálne vody teplejšie ako 25 stupňov Celzia

termidor

jedenásty mesiac francúzskeho revolučného kalendára z 18. storočia

termika

zvislá činnosť tepelných vzdušných prúdov, dôležitá pre bezmotorové lietanie; náuka o teple a s ním súvisiacich javoch; prúd stúpajúceho teplého vzduchu

termín

lehota, stanovená alebo dohodnutá; odborný výraz alebo pomenovanie

terminácia

ukončenie chemickej reakcie, zánik aktívnych centier reťazových a katalyzovaných reakcií

terminál

prekladište, konečná stanica; vstupné a výstupné zariadenie počítača

terminálny

konečný, záverečný, posledný, koncový

terminatívne sloveso

obmedzovacie sloveso, napr. podržať, vybehnúť

terminatívny

ukončujúci, zakončujúci

terminatívum

dokonavé sloveso vyjadrujúce začiatok aj koniec deja, terminatívne, obmedzujúce sloveso

terminátor

rozhranie medzi osvetlenou a neosvetlenou časťou telesa slnečnej sústavy

terminológia

názvoslovie, najmä odborné, odborný jazyk

terminus technicus

odborný výraz alebo názov; technický termín, výraz, názov v odbornom názvosloví

termisol

žiaruvzdorná keramická hmota pre elektrické vykurovacie telesá

termistor

polovodičový prvok využívajúci závislosť odporu na teplote, nelineárny odpor

termit

veľmi žravý tropický hmyz žijúci v spoločenstvách; všekaz; zmes hliníka a kysličníka kovu vykazujúca po zapálení vysokú teplotu, používa sa na zváranie

termitofília

spolužitie niektorých živočíchov s termitmi

termitoxénia

spolužitie s termitmi

termobarograf

prístroj zapisujúci tlak a teplotu vzduchu

termochémia

náuka o tepelných javoch chemických procesov

termočlánok

zariadenie zložené z dvoch polovodičových alebo kovových látok tak, aby bolo možné získať maximálne termoelektromotorické napätie

termodifúzia

tepelná difúzia

termodynamika

náuka o tepelných javoch a ich zákonitostiach; teoretický odbor fyziky, ktorý sa zaoberá vlastnosťami makroskopických sústav bez ohľadu na ich mikroštruktúru

termofil

teplomilný organizmus

termofília

schopnosť organizmov prispôsobiť sa vyšším teplotám prostredia; teplomilnosť

termofilný

teplomilný, vyžadujúci teplé prostredie

Počet slov pod písmenom T: 1207
stránky dotazu: 25 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Ďalšia

counter