Štvrtok 21. február 2019 | Meniny má Eleonóra › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

Slovník cudzích slov

Projekt Slovník cudzích slov dovrecka je kvalitný otvorený slovník pre každého. Je tvorený milými ľuďmi, ktorí ho neustále rozširujú o nové pojmy a svojou interaktivitou pomáhajú vylúčiť možné chyby.

index | vyhľadávanie | slovník po stránkach

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. písmeno: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

termofóbia

chorobný strach z tepla

termofyt

teplomilná rastlina

termogenéza

zvyšovanie produkcie tepla v tele teplokrvných živočíchov vystavených chladu

termograf

prístroj na meranie a zaznamenávanie zmien teploty vzduchu

termografia

zobrazovanie teplotných rozdielov na povrchu ľudského tela termografom - zariadením zachytávajúcim teplo

termogram

záznam termografu

termokauter

lekársky prístroj na vypaľovanie, napr. bradavíc

termokinetika

náuka o šírení tepla

termokolor

špeciálny farebný náter meniaci po ohreve na určitú teplotu farbu a používaný na meranie teploty, termometrická farba

termolabilita

tepelná nestabilita

termolabilná látka

látka, ktorá sa pri zvýšených teplotách mení

termolýza

rozklad zlúčeniny pôsobením tepla

termometer

starší výraz pre teplomer

termometria

náuka o spôsoboch merania teplôt a prístrojoch na meranie teplôt, súčasť fyziky

termomorfóza

rastová zmena tvaru rastlín vyvolaná tepelnými zmenami prostredia

termonastia

rastové pohyby rastlinných orgánov vyvolané zmenou tepelných podmienok prostredia

termonukleárna reakcia

zlučovanie atómových jadier pri súčasnom uvoľňovaní obrovského množstva tepelnej energie

termonukleárny

založený na tepelnej energii uvoľnenej pri jadernej reakcii

termopauza

horná hranica termosféry

termoplast

plast, ktorý účinkom tepla opakovane prechádza do plastického tvaru a ochladením tuhne

termoplasticita

tuhnutie materiálu pri ochladzovaní a mäknutie pri pôsobení tepla

termoreceptor

zmyslový orgán živočíchov a človeka slúžiaci na vnímanie tepla a chladu

termoregulácia

udržovanie, usmerňovanie teploty

termorezistencia

odolnosť materiálov voči teplu

termoset

plast, ktorý pôsobením tepla nezvratne stuhne

termosféra

vrstva zemskej atmosféry od 80 do 450 km nad Zemou, kde teplota vzduchu s výškou stúpa až do 1500 stupňov Celzia, ďalej zostáva rovnaká

termoska

nádoba z dvojitého skla na uchovanie teploty nápojov

termostabilita

tepelná stabilita

termostabilný

nemeniaci sa ani pri znížených alebo zvýšených teplotách

termostat

zariadenie na automatické udržovanie teploty v danom prostredí alebo prístroji

termostézia

citlivosť organizmu na teplo, schopnosť organizmu vnímať tepelné podnety

termoterapia

liečba teplom

termotropizmus

pohyb rastlín vyvolaný zmenou teploty

terno

v starej lotérii sústava troch vsadených alebo víťazných čísel; kedysi trojica uchádzačov o úradnícke miesto

terofyt

jednoročná rastlina

teror

hrôza, hrôzovláda, vláda násilia; zastrašovanie, hrozba násilím

terorizmus

súhrn metód hrubého zastrašovania použitím násilia a sily, spravidla s politickým podtextom, zastrašovanie protivníkov násilnými metódami

terpén

prírodná organická zlúčenina typu uhľovodíkov a ich derivátov, terpenoid

terpenický

odvodený od terpénu

terpentín

kvapalina zo živice ihličnanov, používaná pri výrobe lakov, farieb a pod.

terpín

dvojmocný alkohol terpenického radu

terra

pôda, zem

terra habilitatis

obývaná zem, ekumena

terra incognita

neznáma, neprebádaná zem; v prenesenom význame neznáma, nepreskúmaná vec alebo odbor

terra mara

kolová stavba z bronzovej doby v severnom Taliansku

tertium comparationis

v príklade tretej veci: spoločný znak slúžiaci ako základ porovnávania dvoch iných vecí

tertium non datur

tretia vec neexistuje; tretej možnosti niet

tesar

asymetrický fotografický objektív s veľkou svetelnosťou

tesil

obchodný názov nekrčivej syntetickej tkaniny z polyesterového vlákna

tesla

jednotka magnetickej indukcie, značka T

Počet slov pod písmenom T: 1207
stránky dotazu: 25 | Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Ďalšia

counter