Nedeľa 20. október 2019 | Meniny má Vendelín › blahoželaniapohľadnice
Potrebujete poradiť so slovenčinou?
Radi pomôžeme na facebookovej fanpage "cudzieslova.sk"

p______

pádnosť - presnosť, výstižnosť ,

paholok - čeľadník ,

pahorok - kopec, kopček, strana, stráň, svah, úbočie, vrch, vyvýšenina, špička ,

páchnuť - smrdieť, zapáchať ,

pakovať - baliť ,

palatum - palatum (term.), podnebie ,

pálenie - bodanie, rezanie ,

palička - prútik, ratolesť ,

pamätať - nezabudnúť ,

pamflet - hanopis ,

panovať - kraľovať, ovládať, vládnuť ,

páperie - perie ,

parádiť - fintiť ,

paragón - doklad, kontrolný ústrižok, pokladničný lístok, potvrdenie, potvrdenka ,

paraván - plenta ,

parazit - cudzopasník, príživník ,

parcela - malý pozemok ,

paródia - satira ,

partner - druh, kamarát, priateľ, spoločník ,

pásť sa - spásať ,

pátravý - koncentrovaný, sústredený, uprený ,

patriot - vlastenec ,

pažerák - kráter ,

pecivál - darmošľap, flákač, leňoch, pocestný, povaľač, pútnik, tulák, vagabund, vandrák, zaháľač ,

pedagóg - inštruktor, učiteľ, vychovávateľ ,

pekelne - diabolsky ,

pekelný - diabolský ,

peňažný - finančný, menový, peňažitý ,

peniaze - bankovka, hotovosť, minca, peniaz ,

peniaze - devíza, mena, obeživo, platidlo, valuta ,

penzión - slobodáreň, ubytovňa ,

pergola - altánok, besiedka, záhradná besiedka ,

perióda - menštruácia ,

perióda - dni, doba, čas, časy, epocha, éra, fáza, obdobie, stupeň, úsek, vek, štádium ,

perióda - kmit ,

peroxid - kysličník ,

pevnina - súš, zem ,

pevnosť - hrad, kaštieľ, palác, sídlo, zámok ,

pevnosť - solídnosť, spoľahlivosť, stabilita ,

pevnosť - bunker, hradisko, kryt, pevnôstka ,

pigment - farbivo ,

pichnúť - bodnúť, pobodať, poštípať, prebodnúť, prepichnúť, preraziť ,

pilovať - vybrúsiť, vycibriť, vypilovať ,

pilovať - obrúsiť, opilovať ,

pilulka - liek, tableta, tabletka ,

pionier - priekopník ,

písknuť - hvízdať, hvizdnúť, pískať, pišťať, zahvízdať, zapískať ,

písmeno - litera ,

písomka - nácvik, pokus, skúška, test, vyskúšanie ,

pivnica - suterén ,

planina - nížina, plocha, rovina ,

planúci - horiaci, plápolajúci ,

pláštik - výhovorka, zámienka ,

playboy - sveták ,

plemeno - rasa ,

plieniť - drancovať, kradnúť, lúpiť, rabovať ,

plieseň - baktéria, infekcia, vírus ,

plnidlo - plnivo ,

plošina - platforma, pódium ,

plynulý - nepretržitý, neustály, permanentný, pravidelný, stály, súvislý, trvalý, trvanlivý, ustavičný, večný, viacročný, vytrvalý ,

plytvať - márniť, mrhať, rozhadzovať ,

pobočka - filiálka ,

pobodať - bodnúť, pichnúť, poštípať, prebodnúť, prepichnúť, preraziť ,

pobožný - nábožný ,

pocítiť - ucítiť ,

poctivo - čestne ,

poctivý - bezúhonný, čestný, férový, korektný, morálny, mravný, počestný, seriózny, slušný, vážený, vzorný ,

poctivý - pedantský, puntičkársky, riadny, spoľahlivý, starostlivý, svedomitý, úzkostlivý ,

poctivý - čistý, faktický, hmatateľný, konkrétny, nefalšovaný, pravdivý, pravý, rýdzi, skutočný ,

počasie - poveternosť ,

počítať - fakturovať, kalkulovať, prepočítať, rozpočítať, spoliehať sa, účtovať, vypočítať, zaúčtovať ,

podanie - definícia, definovanie, formulácia, obmedzenie, predloženie, verzia, vymedzenie, znenie ,

podediť - zdediť ,

podklad - báza, jadro, koreň, platforma, podstata, východisko, základ, základný princíp, základný prvok, základňa ,

podklad - podkladový náter, základ, základný náter ,

podlaha - pôda, zem ,

podliak - darebák, gauner, lotor, lump, ničomník, zlosyn ,

podmenu - menu, ponuka ,

podobne - obdobne ,

podobný - analogický, korešpondujúci, obdobný ,

podpera - brvno, klada, kôl, nosník, pilier, pilóta, podstavec, stĺp, trám, traverza, tyč, žrď ,

podpora - opora, pomoc, výpomoc ,

poduška - vankúš ,

poháňať - hnať, honiť, prenasledovať, stíhať ,

poháňať - motivovať, podnecovať, povzbudiť, stimulovať ,

pohltiť - prehltnúť ,

pohnutý - nepokojný, nervózny, rozčúlený, rozrušený, vyvedený z miery, vzrušený, znepokojený ,

pohovka - diván, gauč, kanape, leňoška, otoman ,

pohŕdať - nedbať, opovrhovať, prehliadať ,

pohroma - katastrofa, malér (hovor.), nehoda, nemilosť, nepriazeň, nepríjemnosť, nešťastie, obtiaž, smola, tragédia ,

pohroma - katastrofa, metla, rana ,

pohroma - chaos, kalamita, nešťastie, zmätok ,

pokánie - hlboký žiaľ, kajúcnosť, poľutovanie, skrúšenosť, smútok, súcit, sústrasť, výčitky svedomia, zármutok, ľútosť, žiaľ ,

poklona - hold ,

pokojný - rozvážny, tichý ,

pokojný - nenásilný ,

pokojný - kľudný (nesprávne), láskavý, nežný ,

pokorný - ochotný, poddajný, poslušný, povoľný, prístupný ,

pokorný - ponížený ,

pokožka - koža ,

pokusný - skúšobný ,

pokúšať - nalákať, navnadiť, oklamať, privábiť, vlákať, zlákať, zviesť ,

pokútny - kradmý, skrytý, tajný, utajovaný, vnútorný ,

pokynúť - dať znamenie ,

poľahky - hravo, zľahka, ľahko ,

polámať - polámať sa, poškodiť, poškodiť sa, pošramotiť ,

polemik - diskutér ,

polícia - policajný zbor ,

polička - polica, regál ,

poľnica - trúba ,

polomer - rádius ,

položiť - odstrčiť, strčiť, strkať, tlačiť, uložiť, vložiť, vraziť, vsunúť, zastrčiť, zasunúť ,

polygón - mnohouholník ,

pomáhač - asistent, kopáč, nádenník, pomocná sila, pomocník, pomocný robotník, pracujúci, prisluhovač, robotník ,

pomazať - potrieť ,

pomocný - druhotný, podradný, sekundárny ,

pomocou - prostredníctvom ,

poňatie - potucha, predtucha, tušenie ,

ponoriť - potopiť ,

ponožky - pančuchy ,

ponúkať - navádzať, podnecovať ,

popcorn - popcorn (nesprávne), popkorn (nesprávne), pukance ,

popevok - melódia, nápev, nôta, tón ,

popísať - excerpovať, vypísať ,

popisok - ceduľka, doštička, etiketa, menovka, nálepka, vineta, visačka, visiačka, štít, štítok ,

popkorn - popcorn (nesprávne), popkorn (nesprávne), pukance ,

poplach - alarm ,

poplach - nepokoj, rozčúlenie, rozruch, rozrušenie, vzruch, vzrušenie ,

poprieť - dementovať, zaprieť ,

poprsie - hruď, prsia, prsník ,

popudiť - dohnať k šialenstvu, rozčúliť, rozhnevať, rozzúriť ,

poradca - expert ,

poradie - hierarchia, kolóna, postupnosť, rad, rada (nesprávne), séria, skupina, sled, zástup, šík ,

poradiť - odporúčať, odporučiť, radiť ,

poraniť - zraniť ,

poraziť - prekonať, premôcť, vyhrať, získať, získať prevahu, zvíťaziť ,

porážka - fiasko, krach, neúspech, nezdar, prehra, výprask, zlyhanie ,

porezať - zarezať ,

porézny - pórovitý ,

portier - vrátnik ,

portrét - podobizeň, portrétovanie ,

porucha - defekt, havária, poškodenie, závada (nesprávne) ,

porušiť - prekročiť, presiahnuť, prestúpiť ,

posadiť - usadiť ,

posádka - personál, zamestnanci ,

posmech - irónia ,

pospolu - dohromady, dokopy, pohromade, spoločne, spolu, súčasne, zároveň ,

postava - telesná konštrukcia ,

postreh - komentár, poznámka, pripomienka, vsuvka ,

posúdiť - odhadnúť, usúdiť ,

posudok - atestácia, certifikát, doklad, osvedčenie, potvrdenie, vysvedčenie ,

posudok - nález, prehlásenie, vyjadrenie, výnos, výrok, zistenie ,

posunky - gestikulovať, robiť gestá ,

posunok - pokyn, signál ,

poštvať - podpichnúť ,

potecha - potešenie, povzbudenie, útecha ,

potešiť - povzbudiť, urobiť radosť ,

potichu - slabo, ticho, tlmene ,

potlesk - aplauz ,

potomok - dievčatko, dieťa ,

potomok - chlapček, dieťa ,

potopiť - ponoriť ,

potrava - chova (archaiz.), jedlo, obživa, poživeň, strava, strova (hovor.), živobytie ,

potrava - chod, jedlo, pokrm, potravina, potraviny, strava, stravovanie, výživa ,

potreba - nevyhnutnosť, postulát, požiadavka ,

potrhať - podriapať, poškrabať ,

potrieť - pomazať ,

potucha - poňatie, predtucha, tušenie ,

potulka - tuláctvo ,

potulný - kočovný ,

potupiť - zahanbiť, znesvätiť, zneuctiť ,

potvora - mrcha, mršina, zdochlina ,

poučený - informovaný, zasvätený ,

použitý - antikvárny, starožitnický, starožitný, starý, upotrebený (hovor.),

použitý - obnosený, ošúchaný ,

povaľač - darmošľap, flákač, leňoch, pecivál, pocestný, pútnik, tulák, vagabund, vandrák, zaháľač ,

povedať - nakázať, naordinovať, nariadiť, predpísať, prideliť, prikázať, rozkázať, stanoviť, určiť, ustanoviť, uzákoniť, vytýčiť ,

povedať - avizovať, informovať, inštruovať, oboznámiť, oznámiť, poučiť, predniesť, prezradiť ,

povedať - drmoliť, hovoriť, klábosiť, konverzovať, prehovoriť, rečniť, rozprávať, rozprávať sa, vravieť ,

povedať - definovať, formulovať, spísať, vyjadriť, vystihnúť, štylizovať ,

povinný - násilný, nedobrovoľný, neprirodzený, nútený, vynútený, zaviazaný ,

povinný - nevyhnutný, nútený, obligatórny ,

povinný - mandátny, nariadený, záväzný ,

povodeň - dážď, potopa, príval, záplava, zaplavenie ,

povoliť - odpútať, opustiť, uvoľniť, uvoľňovať, vypratať, vyprázdniť, vysťahovať ,

povoliť - dovoľovať, pripustiť, pripúšťať ,

povoliť - kapitulovať, odstúpiť, poddať sa, podrobiť sa, podľahnúť, rezignovať, stiahnuť sa, ustúpiť, ustupovať, vzdať sa ,

povoľný - ochotný, poddajný, pokorný, poslušný, prístupný ,

povstať - nadvihnúť, nadvihnúť sa, pozdvihnúť, vstať, zdvihnúť, zdvihnúť sa ,

pozemok - nehnuteľnosť ,

pozemok - areál, plocha, priestor, priestranstvo ,

pozitív - fotka, fotografia, snímok ,

pozorne - starostlivo ,

pozorný - bdelý, bedlivý, obozretný, opatrný, ostražitý ,

pozorný - bystrý, cítiaci, citlivý, precitlivený, prístupný, senzitívny, vnímajúci, vnímavý, všímavý ,

pozorný - kultivovaný, pôvabný, starostlivý, úctivý, úslužný, zdvorilý ,

pozorný - ohľaduplný, starostlivý, taktný, úslužný, všímavý ,

pozorný - diskrétny, mlčanlivý, ohľaduplný, taktný ,

požičať - zapožičať ,

poživeň - chova (archaiz.), jedlo, obživa, potrava, strava, strova (hovor.), živobytie ,

pôdorys - plán prízemia, pôdorysný plán ,

pôsobiť - mať vplyv, účinkovať ,

pôvabný - krásny, nádherný, potešujúci, rozkošný, roztomilý, skvostný ,

pôvabný - lákavý, mámivý, príťažlivý, pútavý, sugestívny, vábivý, vábny, zvodný ,

pôvabný - elegantný, graciózny, krásny, ladný ,

pôvabný - kultivovaný, pozorný, starostlivý, úctivý, úslužný, zdvorilý ,

pôvodca - budovateľ, stvoriteľ, tvorca, výrobca ,

pôvodca - autor, tvorca ,

pôvodné - prvé, prvotné ,

pôvodný - domáci, domorodý ,

pôvodný - dávno minulý, dávny, starobylý, starodávny, starý, vzdialený ,

pôvodný - autentický, hodnoverný, nefalšovaný, originálny, pravý ,

pôvodný - bývalý, minulý, niekdajší, predchádzajúci, predošlý, skorší ,

pôvodný - počiatočný, práve započatý, prvotný, prvý, začiatočný, začínajúci ,

pôžička - kredit, úver ,

pôžitok - potešenie, radosť, rozkoš ,

pracant - ťahúň ,

prahnúť - bažiť, dychtiť, hladovať, lačnieť, smädiť, túžiť ,

pramica - loďka ,

praotec - dedo, patriarcha, predchodca, predok, starec, starček, staršina ,

práskať - báchať, biť, búchať, mlátiť, trepať, trieskať, tĺcť, udierať ,

pravosť - čírosť, čistota, nefalšovanosť, nepoškvrnenosť, priezračnosť, rýdzosť ,

prázdny - bezobsažný, jalový, lacný, ničotný, planý, plytký, povrchný ,

precliť - vycliť ,

prečkať - preklenúť, prekonať, prežiť, vydržať ,

predčiť - predstihnúť ,

predmet - objekt ,

prednes - recitácia ,

predpis - lekársky predpis, recept ,

predpis - direktíva, nariadenie, návod, príručka, rukoväť, smernica, sprievodca ,

predpis - mrav, obyčaj, pravidlo, tradícia, zvyk, zvyklosť ,

predtým - prv, skôr ,

predvoj - avantgarda ,

prehnať - nadsadiť ,

prehnúť - preložiť, zložiť ,

prechod - chodba, pasáž, prejazd, priechod, ulička ,

prechod - obmena, premena, transformácia (term.), variant, výmena, zámena, zmena ,

prejazd - chodba, pasáž, prechod, priechod, ulička ,

prekryť - chrániť, kryť, pokryť, potiahnuť, povliecť, prikrývať, prikryť, zakryť ,

premena - obmena, prechod, transformácia (term.), variant, výmena, zámena, zmena ,

premiér - ministerský predseda ,

premisa - dohad, domnienka, hypotéza, odhad, predpoklad ,

premôcť - poraziť, prekonať, vyhrať, získať, získať prevahu, zvíťaziť ,

prepásť - premeškať, zmeškať ,

prepych - bohatstvo, komfort, luxus, nadbytok, pohodlie, prebytok, prosperita ,

preslov - prejav, príhovor, reč ,

preteky - pretek (hovor.), súťaž, turnaj, zápas, závod ,

pretkať - votkať ,

pretože - lebo (hovor.),

preukaz - doklad, legitimácia, potvrdenie, preukážka ,

prevaha - energia, intenzita, moc, nadvláda, sila, vláda, vodcovstvo, vplyv ,

prevrat - pád, puč, zvrhnutie, štátny prevrat ,

prchavý - dočasný, efemérny, krátkodobý, nestály, nezachytiteľný ,

priamka - čiara, krivka, línia, linka ,

prianie - požiadavka, prosba, túžba, žiadosť ,

prianie - túžba, vinš (hovor.), želanie, žiadosť ,

priateľ - druh, kamarát, partner, spoločník ,

priazeň - obľuba, obľúbenosť, popularita ,

príčina - genéza, pôvod, vznik, začiatok, zdroj, zrod ,

príčina - dôvod, pohnútka ,

priečka - prepážka ,

priečny - neústupný, spurný, tvrdohlavý, tvrdošijný, vzdorný, vzdorovitý ,

prieliv - prieplav, úžina ,

priemer - priemerná hodnota ,

prihrať - nahrať ,

príchod - nástup, vstup ,

príchuť - chuť, pachuť ,

príklad - ukážka ,

príklop - poklop ,

prikryť - chrániť, kryť, pokryť, potiahnuť, povliecť, prekryť, prikrývať, zakryť ,

príloha - dodatok, doplnok, dôvetok, poznámka na konci ,

prísada - ingrediencia, súčasť, zložka ,

prísľub - písomná záruka, sľub, záväzok ,

pristáť - dosadnúť ,

príšera - netvor, obluda ,

pritĺcť - prilepiť, primontovať, pripevniť, pripichnúť, pripojiť, priviazať, upevniť ,

priveľa - akurát, až až, až dosť, dosť, mnoho, príliš veľa, veľa ,

príznak - charakteristický znak, prejav, symptóm ,

príznak - atribút, vlastnosť ,

priznať - pripustiť, prisúdiť, uznať ,

prízrak - bubák, duch, duša, fantóm, fatamorgána, halucinácia, prelud, strašiak, strašidlo, vidina, zjavenie ,

prízvuk - akcent, dôraz ,

problém - hádanka, hlavolam, tajomstvo, záhada ,

problém - starosť, trápenie ,

problém - otázka, vec, záležitosť ,

produkt - dielo, plod, práca, ručná práca, výplod, výrobok, výsledok, výtvor ,

projekt - plán ,

pružina - pero ,

prv ako - než, skôr než ,

prvotné - pôvodné, prvé ,

prvotný - počiatočný, pôvodný, práve započatý, prvý, začiatočný, začínajúci ,

psovský - biedny, chatrný, mizerný, naničhodný, nepodarený, psí, psotný, úbohy, zlý, žobrácky ,

pukance - popcorn (nesprávne), popkorn (nesprávne) ,

puklina - diera, medzera, otvor, prasklina, prieduch, trhlina, škára, špára (nesprávne), štrbina ,

pupkatý - bachratý, bruchatý, telnatý, tučný ,

putovať - cestovať, ísť, letieť, plaviť, putovať (archaiz.),

späť

counter